Τι κατεύθυνση δείχνει η πυξίδα ασφαλιστικών αυτοκινήτου

Της Ελενας Ερμείδου

Μείζονος σημασίας είναι η διαχείριση των κινδύνων πανδημίας για την ασφαλιστική αγορά και την οικονομία. Ελάσσονος, επιεικώς είναι το θέμα των εκπτώσεων ή της επιστροφής ασφαλίστρων αυτοκινήτου, όπως βρέθηκε να λέγεται λόγω της πτώσης του δείκτη ζημιών (loss ratio), λόγω απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Η πυξίδα των ασφαλιστικών αυτοκινήτου δείχνει μία κατεύθυνση και τρεις παραμέτρους.

«Η Πολιτεία να μην ολιγωρήσει αλλά να αυξήσει τα κίνητρα για να μην μένουμε ανασφάλιστοι. Ο COVID-19 ας είναι το έναυσμα για να δώσουμε επιτέλους στην ασφάλιση τη σημασία που της αναλογεί και ως Κράτος και ως πολίτες όπως συμβαίνει σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο στον οποίο ανήκουμε», τόνισε χτες ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου.

«Τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου τόνισε ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου δεν αποφασίζονται μήνα-μήνα», στην βάση του υπολογισμού λαμβάνεται υπ’ όψιν η συχνότητα ζημιών και η σφοδρότητα.

Σε διάρκεια δύο μηνών παρατηρήθηκε μία μείωση ασφαλίστρων στο ίδιο το ασφάλιστρο αλλά και χορήγηση επί πλέον μηνών στα ετήσια ασφαλιστήρια από ασφαλιστικές που διέθεταν υψηλά αποθεματικά κεφάλαια στο αυτοκίνητο.  Κυρίως έγινε προς διευκόλυνση των πελατών τους και για λόγους ανταγωνιστικότητας.

Οσο όμως  η συχνότητα και η σφοδρότητα των ατυχημάτων αυξάνεται, ανεβαίνει ο δείκτης ζημιών, δημιουργώντας πιέσεις στο τεχνικό αποτέλεσμα του κλάδου.  Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πτώση των επενδυτικών εσόδων λόγω κατάρρευσης των αγορών μεταφέρει πιέσεις στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.  Με άλλα λόγια οι ασφαλιστικές από την μία εφαρμόζουν πολιτικές ανταγωνισμού για να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους, από την άλλη θέτουν σε κίνδυνο τους δείκτες Solvency II.

Παράλληλα οι μειώσεις θα οδηγήσουν σε μειώσεις των προμηθειών που λαμβάνει η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ενώ σε επίπεδο ασφαλιστικών οι μειώσεις τιμολογίων μεταφέρουν το πρόβλημα στο επόμενο εξάμηνο 2020, χωρίς ακόμα να έχει αξιολογηθεί ο πραγματικός κίνδυνος στην αγορά.  Σε περίπτωση δε, που ο covid-19 συνεχιστεί με τις κυβερνήσεις των κρατών να επιβάλλουν λουκέτα στην οικονομία, οι ασφαλιστικές με χαμηλό δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ ενδεχομένως να βρεθούν προ εκπλήξεων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*