Swiss Re: Ζημιές 225 εκ στο 1ο, τρίμηνο λόγω Covid-19

της Ελενας Ερμείδου

Καθαρές ζημιές 225 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσε σήμερα η Swiss Re για το πρώτο τρίμηνο του 2020, αντικατοπτρίζοντας τον αντίκτυπο της κρίσης που προκάλεσε ο COVID-19, στο underwriting 476 εκατομμύρια δολάρια, και στις επενδύσεις 300 εκατομμύρια. Το αποτέλεσμα του πρώτου τριμήνου επηρεάστηκε αρνητικά από την καθημερινή αρνητική αποτίμηση των μετοχών (mark-to-market) Phoenix Group Holdings plc όπου η Swiss RE θα λάβει με την ολοκλήρωση της πώλησης της ReAssure.

Η Swiss Re διατηρεί την κορυφαία κεφαλαιακή θέση της στον κλάδο με δείκτη Solvency σύμφωνα με τα Ελβετικά Κεφαλαιακά πρότυπα πάνω από 200% σύμφωνα  με τις λογιστικές καταστάσεις στις 31 Μαρτίου 2020.

Κλάδος Διαχείρισης Κεφαλαίων: Οι αναταραχές έφεραν ζημιές

Οι αναταραχές στην αγορά των ΗΠΑ οδήγησαν σε ζημιές ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες εν μέρει αντισταθμίστηκαν από κέρδη 650 εκατομμυρίων. Επί πλέον η υψηλή ποιότητα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και οι έγκαιρες αποφάσεις διαχείρισης περιόρισαν τις απομειώσεις σε λιγότερο από 20 εκατομμύρια. Οι αποδόσεις επί των επενδύσεων του Ομίλου στο 3,2% στο πρώτο τρίμηνο ενώ η τρέχουσα απόδοση μειώθηκε στο 2,5% αντικατοπτρίζοντας το πρωτοφανές περιβάλλον των χαμηλών αποδόσεων

Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα 28 δισεκατομμύρια από 29,3 δισεκατομμύρια στα τέλη του 2019, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών υπεραξιών από επενδύσεις, τάξεως ύ 655 εκατομμυρίων. Η λογιστική αξία της αντασφαλιστικής στα 96,82 δολάρια ανά μετοχή στα τέλη του πρώτου τριμήνου.

P&C Re: Καθαρά έσοδα 61 εκ.

Καθαρά έσοδα 61 εκατομμυρίων δολαρίων έγραψε  P&C Re από 13 εκατομμύρια της αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο. Παρέμεινε σε τροχιά κερδοφορίας πάρα την πανδημία και τις απαιτήσεις που προέκυψαν από φυσικές καταστροφές. Τα καθαρά ασφάλιστρα αυξήθηκαν 12% στα 4,7 δισεκατομμύρια. Οι ετησιοποιημένη απόδοση κεφαλαίων στο 3% από 0,6% το πρώτο τρίμηνο του 2019. Μη συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου του covid-19 οι αποδόσεις των ίδιων κεφαλαίων έφτασαν στο 13,2%. Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα στο 110,8%. Μη συμπεριλαμβανομένου των απαιτήσεων που σχετίζονται με τον covid-19, o δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα εκτιμάται στο 97% για το σύνολο της οικονομικής χρήσης 2020.

Κατά τις ανανεώσεις του Απριλίου σημειώθηκαν βελτιώσεις στην τιμολόγηση των συμβάσεων στην Ιαπωνία. Ο όγκος των συμβάσεων σε επίπεδο ασφαλίστρων αυξήθηκε 4%.

L&H Re. Ξεπέρασαν τους στόχους οι αποδόσεις ίδιων κεφαλαίων

Η L&H Re ανακοίνωσε καθαρά έσοδα 299 εκατομμυρίων για το πρώτο τρίμηνο αντικατοπτρίζοντας το ισχυρό underwriting και τις ισχυρές επιδόσεις των επενδύσεων. Οι αποδόσεις των ίδιων κεφαλαίων στο 15,8% άνω του στόχου 10-12%.  Τα καθαρά ασφάλιστρα και οι προμήθειες από τα έσοδα αυξήθηκαν στ α3,4 δισεκατομμύρια από 3,1 το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Corporate Solutions: Ζημιές από τις ακυρώσεις εκδηλώσεων

Η Corporate Solutions σημείωσε καθαρές ζημιές 167 εκατομμυρίων καθώς τα αποθέματα για τον Covid-19 διαμορφώθηκαν στα 223 εκατομμύρια. Στην πλειοψηφία τους οι ζημιές προέκυψαν από ακυρώσεις εκδηλώσεων.

Μη συμπεριλαμβανομένου του Covid-19, o δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα στο 103,2%, αυξημένος κατά 13 μονάδες συγκριτικά με πέρυσι. Στο 105% εκτιμάται να διαμορφωθεί ο δείκτης για το σύνολο του 2020, εξαιρουμένου του Covid-19.

Life Capital: Προσβλήθηκε από τον αντίκτυπο των μετοχών της Phoenix Group

Καθαρές ζημιές και για την Life Capital ύψους 261 εκατομμυρίων που αποδίδονται εξ’ ολοκλήρου στις αρνητικές αποτιμήσεις των μετοχών με την ανακοίνωση της πώλησης της  ReAssur, λόγω της πτώσης της μετοχής της  Phoenix Group Holdings plc. Ο αντίκτυπος εν μέρει αντισταθμίστηκε από την μετοχική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συμφωνία πώλησης της ReAssure  είναι εν εξελίξει, τελεί υπό την αίρεση των εποπτικών αρχών, και αναμένεται να κλείσει στα μέσα του 2020.

Τα καθαρά ασφάλιστρα και έσοδα από προμήθειες της Life Capital Business Unit μειώθηκαν στα 548 εκατομμύρια λόγω των εσόδων από προμήθειες αντικατοπτρίζοντας τις συνθήκες στην αγορά. Τα μεικτά ασφάλιστρα αυξήθηκαν 20% σε ετήσια βάση υπολογιζόμενα με την μέθοδο των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Οι προοπτικές 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Swiss Re Group, Christian Mumenthaler, δήλωσε:

Η πανδημία COVID-19 έχει δρόμο να περάσει και οι ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές της συνέπειες θα είναι εκτεταμένες. Ο κλάδος μας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο απορροφώντας μέρος των συνεπειών  που προκαλείται από αυτήν την κρίση. Στην Swiss Re, συνεχίζουμε να είμαστε εδώ για τους πελάτες μας, να διευθύνουμε την επιχείρησή μας χωρίς διακοπές και να χρησιμοποιούμε την ευελιξία που προσφέρει η κεφαλαιακή μας θέση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα συμβάλουμε θετικά. Μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την τρέχουσα κατάσταση και να εξετάσουμε λύσεις εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για να διασφαλίσουμε ότι η κοινωνία μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά μεγάλης κλίμακας καλύτερα στο μέλλον.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*