ΙΝΤΕRLIFE: Νέα προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης

Η INTERLIFE ανανεώνει τα προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, προσαρμόζοντάς  τα στα σημερινά δεδομένα, με στόχο την πλήρη κάλυψη των ταξιδιωτών, επαγγελματιών και μη.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική πρωτοπορεί και στην Ταξιδιωτική Ασφάλιση παρέχοντας δύο νέα προγράμματα απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη.

TRAVEL Care

Το πρόγραμμα “TRAVEL Care”, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, εξασφαλίζει στον ταξιδιώτη ουσιαστική βοήθεια για ταξίδια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με διάρκεια έως 90 ημέρες.

Απρόοπτα όπως, η καθυστέρηση άφιξης αποσκευών ή τυχόν απώλειά τους, η κλοπή χρημάτων, ένα ενδεχόμενο ατύχημα ή μια ξαφνική ασθένεια, δεν αποτελούν πλέον αξεπέραστα εμπόδια.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα παρέχει τις παρακάτω καλύψεις:

Προσωπικό Ατύχημα

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα και Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα.

Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες και Νοσηλεία

Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες, Δαπάνες Νοσηλείας και Υγειονομική Μεταφορά λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Έξοδα Βοήθειας

Εισιτήρια, Συνοδεία Ανήλικων Τέκνων, Διερμηνεία, Μετάφραση Ιατρικού Φακέλου, Αποστολή Φαρμάκων, Ιατρικές Συμβουλές, Μεταβίβαση Μετρητών, Παροχή Πληροφοριών, Έξοδα Τηλεφωνικής Επικοινωνίας, Έξοδα Διαμονής, Έξοδα Επισκευής ή Ρυμούλκησης Οχήματος, Έξοδα Χρήσης Ταξί.

 Επαναπατρισμός

Διακοπή Ταξιδιού, Εισιτήρια και Διαμονή Συνοδού ή Συγγενούς, Ιατρικές Θεραπείες, Επαναπατρισμός Σορού, Επαναπατρισμός Οικογένειας.

Αποσκευές

Έξοδα για είδη πρώτης ανάγκης λόγω Καθυστέρησης Αποσκευών και Αποζημίωση για Κλοπή, Απώλεια ή Ζημίες Αποσκευών.

Γενική Αστική Ευθύνη

Κάλυψη για Σωματικές Βλάβες ή και Υλικές Ζημίες έναντι τρίτων.

Νομική Προστασία

Κάλυψη για Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν από τον Tour Operator.

TRAVEL Cancellation

Με το “TRAVEL Cancellation” εξασφαλίζεται η κάλυψη του κόστους του ταξιδιού σε περίπτωση που αυτό ακυρωθεί πριν την αναχώρηση του ασφαλισμένου, λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του. Ισχύει για ταξίδια σε όλο τον κόσμο, διατίθεται και ως ανεξάρτητο πρόγραμμα με ελάχιστο κόστος, ενώ συνδυάζεται ιδανικά με το πρόγραμμα “TRAVEL Care”.

Από το INTERLIFE Magazine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*