Μειώθηκαν οι καταθέσεις των ασφαλιστικών, θετική η καθαρή ροή χρηματοδότησης

Μείωση κατέγραψαν οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος για την “Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Μάρτιος 2020”.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 172 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 117 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Μάρτιο του 2020, ήταν θετική κατά 1.859 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 462 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 3,6% από 1,4% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους αυξήθηκε σε 6,1% από 5,5% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 205 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 102 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*