Success story η αντίδραση της αγοράς, νέες προκλήσεις στον ορίζοντα

του Βάιου Κρόκου

Αν και δεν ήταν η πανδημία (και το ολικό lockdown) ως πρώτο αντικείμενο μελέτης στις προβλέψεις της ασφαλιστικής αγοράς για τα μοντέλα της επιχειρησιακής συνέχειας, οι εκτιμήσεις κορυφαίων παραγόντων της αγοράς συντελούν πως οι αντιδράσεις και τα μέτρα ήταν άμεσα και αποτελεσματικά.

Στο χθεσινό Web Round Table που διοργάνωσε η AON συμμετείχε πληθώρα εκπροσώπων της αγοράς, αποτιμώντας της τρέχουσες εξελίξεις, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της κρίσης.

Ειδικότερα επί τάπητος τέθηκε η νέα εργασιακή/επιχειρηματική πραγματικότητα λόγω της κρίσης του COVID-19 και ο κρίσιμος ρόλος της ηγεσίας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προκλήσεις για τη Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνου και οι ενέργειες των risk managers. Επιπλέον, στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα για το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και η αντιμετώπισή τους.

Συμπερασματικά, κοινή πεποίθηση των στελεχών της αγοράς αποτελεί πως η αντίδραση ως προς την επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες ήταν ιδιαίτερα πετυχημένη. Το ίδιο ισχύει και για τις εσωτερικές λειτουργίες των ομίλων που συνεχίστηκαν απρόσκοπτα στις περισσότερες περιπτώσεις και με γνώμονα την ασφάλεια όλων σε αυτές τις συνθήκες.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό συντέλεσαν οι γνωστές προϋπάρχουσες απαιτήσεις του Solvency II, αλλά και οι ενέργειες που έλαβαν χώρα αναφορικά με τον ψηφιακό μεταχηματισμό των εταιρειών. Τηλεργασία, νέα ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες λύσεις ήρθαν για να μείνουν και στην μετα – κορωνοϊού εποχή.

Η αβεβαιότητα της χρονικής διάρκειας της υγειονομικής κρίσης αλλά και της έντασης αυτής σίγουρα αποτελεί κρίσιμο ερώτημα που δημιουργεί προβληματισμό για το μέλλον, ωστόσο η ισυχρή κεφαλαιοποίηση και η φερεγγυότητα που επιδυκνούν οι εταιρείες του κλάδου αποτελεί εχέγγυο σταθερότητας. Κατα γενική ομολογία, όμως, η επόμενη μέρα θα αποτελεί μια “νέα πραγματικότητα“.

Υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι λίγα τα στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου που διαβλέπουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διάθεσης των προϊόντων, με νέα εργαλεία και τρόπους επικοινωνίας.

Βέβαιη θεωρείται επίσης η ανάγκη για εκ νέου προσδιορισμό στις εργασίες του κλάδου γύρω από την την διαχείριση κινδύνων και το risk appetite.  Ενταντικοποίηση δε αναμένεται στις εργασίες γύρω από την εκτίμηση ιδίου Κινδύνου και Φερεγγυότητας (Own Risk and Solvency Assessment – ORSA) με στόχο να θωρακιστεί περαιτέρω η αξιοπιστία και φερεγγυότητα των εταιρειών.

Κατά τα άλλα, η ασφαλιστική αγορά παρακαλουθεί με προσοχή τις έντονες διακυμάνσεις στις χρηματαγορές, όμως οι συντηρητικές κινήσεις γύρω από τις επενδύσεις παραμένει βασικό γνώρισμα. Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αναμένονται μεγάλες διαφοροποιήσεις στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Όσον αφορά τα ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια , η μείωση νέας παραγωγής άρα και τζίρου το επόμενο διάστημα θεωρείται ευνόητη. Αναφορικά με τις όποιες ακυρώσεις (μη ανανεώσεις) συμβολαίων δεν είναι κάτι που έχει μεγάλες συνέπειες για την ώρα. Στον αντίποδα, το ίδιο ισχύει και για τις μειώσεις ζημιών (loss ratio) σε διάφορους κλάδους όπως αυτοκίνητο, Ζωή, καθώς ο αντίκτυπος τους θα μπορέσει να εκτιμηθεί αργότερα μέσα στο έτος και σε συνάρτηση πάντα την πορεία της κρίσης.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*