Πέντε τοπ κίνδυνοι για την εγχώρια ασφαλιστική αγορά

της Ελενας Ερμείδου

Ο κίνδυνος της αγοράς, ο πιστωτικός, ο λειτουργικός, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι οι πέντε μεγάλοι κίνδυνοι που απειλούν τους δείκτες φερεγγυότητας των ασφαλιστικών αγορών. O Covid19 ήδη χτύπησε τις αγορές, προκαλώντας απώλειες μέχρι 30% στους μετοχικούς τίτλους. Απώλειες αναμένονται να γράψει και το ΑΕΠ της χώρας το 2020 συρρικνώνοντας το μέγεθος της ασφαλιστικής αγοράς το 2020. Θα φανούν όλα με το που η χώρα βγει από την απομόνωση της.

Στην πτώση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και κυρίως στους μετοχικούς τίτλους και τα εταιρικά ομόλογα οδήγησαν τα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του Covid-19, το πρώτο τρίμηνο 2020. Μέχρι και 30% έπεσε η αξία των μετοχών σε μία εβδομάδα τα δε περιθώρια των εταιρικών ομολόγων επενδυτική βαθμίδας άνοιξαν μέχρι και 190 μονάδες βάσης ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση. Μέχρι 320 μονάδες βάσης διευρύνθηκαν τα περιθώρια των ομολόγων μη επενδυτικής βαθμίδας. Οι ασφαλιστικές στο μεγαλύτερο μέρος των χαρτοφυλακίων τους διακραττούν εταιρικά και κρατικά ομόλογα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στις εποπτικές αναφορές για το Solvency II τα τέλη του 2019 δεν έχουν προβλεφθεί οι αρνητικές συνέπειες του Covid-19 για αυτό το λόγο και εδόθη από την ΤτΕ παράταση για την έκδοση των αναφορών Φερεγγυότητας ΙΙ μέχρι 2/6/2020.

Σε ό,τι αφορά τους ασφαλιστικούς κινδύνους πηγές του IW αναφέρουν ότι ο κίνδυνος αυτός δεν έχει αυξηθεί από την πανδημία παρά το γεγονός ότι αρκετά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας καλύπτουν το κίνδυνο του Covid-19, καθώς το κράτος ανέλαβε το κίνδυνο και οι ασφαλιστικές λειτουργούν συμπληρωματικά. Επίσης λόγω της υψηλής μετάδοσης του ιού και των μετακινήσεων σε χαμηλά επίπεδα διατηρούνται οι εισαγωγές σε ιδιωτικά νοσοκομεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν προγραμματιστεί για μεταγενέστερες ημερομηνίες. Σε χαμηλά επίπεδα διατηρείται στο διάστημα αυτό και ο δείκτης ζημιών αυτοκινήτου λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων

Οι ασφαλιστικές  εξαρτώνται από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους αντασφαλιστές όπου για την ώρα δεν έχει υπάρξει κάποιο σημείο ανησυχίας. Οι μεγάλες και ισχυρά οικονομικά αντασφαλιστικές δεν έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα πιστωτικού κινδύνου από τον κορωνοϊό.

Η ρευστότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία των ασφαλιστικών η οποία δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί μία και από καιρό οι πληρωμές στην πλειοψηφία τους γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα.

Σε ό,τι αφορά τον λειτουργικό κίνδυνο, οι περισσότερες ασφαλιστικές έλαβαν μέτρα υπέρ της ασφάλειας των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών, με ενημερώσεις πελατών σε ό,τι συνδέεται με την υγεία, την ζωή και του αυτοκίνητο, αλλά και διατηρώντας τα δίκτυα πωλήσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*