Με οδηγό την υψηλή φερεγγυότητα οι ασφαλιστικές

του Βάιου Κρόκου

Αν και στο επίκεντρο βρίσκονται οι δυσμενείς συνέπειες από την πανδημία, οι ασφαλιστικές καλύψεις και η πορεία γενικότερα των κλάδων της αγοράς, ικανοποίηση προκαλούν τα μηνύματα από τις Εκθέσεις Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης των εταιρειών. Παρόλο που η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει παράταση για την δημοσίευση των παραπάνω στοιχείων ως τις 2 Ιουνίου λόγω της συγκυρίας, αρκετές εταιρείες το έπραξαν ήδη.

Ενθαρρυντικό είναι το στοιχείο πως οι Δείκτες Φερεγγυότητας και τα μεγέθη των εταιρειών είναι αισθητά βελτιωμένα το 2019 σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, γεγονός που θα αποτελέσει σημαντικό εχέγγυο στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων το 2020, λόγω COVID-19.

Για παράδειγμα η NP Ασφαλιστική ανακοίνωσε μεγάλη αύξηση στους δείκτες Φερεγγυότητας, με τον δείκτη SCR να διαμορφώνεται στο 252% και τον MCR να εκτινάσσεται στο 1010% για το 2019.

Θετικά τα μηνύματα και από την πλευρά της NN Hellas. Ο SCR ratio ανήλθε στο 226% έναντι 175% το 2018. Παράλληλα ο δείκτης κάλυψης MCR διαμορφώθηκε στο 771% από 508% την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Στο ίδιο μοτίβο και η Generali μιας και ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 156,9% με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment). Αντίστοιχα ο δείκτης φερεγγυότητας MCR (MCR ratio) διαμορφώθηκε σε 364,1%.

Ισχυρές επιδόσεις και για την ΑΧΑ Ασφαλιστική: Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ανήλθε σε 167%. Τα επιλέξιμα ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας ανήλθαν σε €115,3 εκατ. στο τέλος της περιόδου αναφοράς

Στο 344% διαμορφώθηκε ο SCR ratio της Metlife το 2019 έναντι 320% για το 2018. Αντίστοιχα o MCR ανήλθε στο 731% έναντι 677% την περσινή αντίστοιχη περίοδο, καταγράφοντας παράλληλα σημαντική άνοδο στην παραγωγή των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων.

Το καλύτερο λειτουργικό της αποτέλεσμα κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Πίστη το 2019. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η άνοδος στον Δείκτη Φερεγγυότητας ο οποίος διαμορφώθηκε στο 167%, αυξημένος περίπου κατά 8 μονάδες σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Η κεφαλαιακή επάρκεια που αναδεικνύεται από τον υψηλό δείκτη φερεγγυότητας και από το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων αποτελεί παράγοντα ασφάλειας από τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της τρέχουσας περιόδου από τον Covid-19, εκτιμά η διοίκηση της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής. Η εταιρεία υπερκάλυψε το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ με τον SCR Ratio να διαμορφώνεται σε 214,63%.

Στο 122,26% ανήλθε ο δείκτης κάλυψης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας το 2019 για την ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική. η Εταιρία εκτιμά πως έχει επιτύχει ένα βασικό στρατηγικό στόχο που αφορά τον επιθυμητό δείκτη κάλυψης Κεφαλαιακής Επάρκειας Φερεγγυότητας του 120%. Όταν μάλιστα η προηγούμενη πρόβλεψη ήταν αυτό να συμβεί κατά την χρήση του 2020, πραγματοποιώντας τον εν λόγω στόχο ένα έτος νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*