Η Ζωή καταλαμβάνει το 40% των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών

της Ελενας Ερμείδου

Ξεπερνούν το 70% οι βασικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών, με το 11% μόνο να αφορά λοιπές υποχρεώσεις με τα ίδια κεφάλαια των ανέρχονται στο 19% και με απουσία δανειοδότησης.

Το 2018, το 40% των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με την μελέτη της KPMG αφορά τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής εξαιρουμένων των unit linked, το 33% τεχνικές προβλέψεις στις ασφαλίσεις κατά ζημιών (γενικές ασφαλίσεις) και το 15% τεχνικές προβλέψεις unit linked.

Η σύνθεση των τεχνικών προβλέψεων 42% για τις ασφαλίσεις ζωής, 35% για τις γενικές ασφαλίσεις, 17% για τις συνδεδεμένες με επενδύσεις,  6% για τις ασφαλίσεις υγείας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*