Διευκρινίσεις για την αναστολή συμβάσεων, αποζημίωση ειδικού σκοπού, τηλεργασία

Εγκύκλιο για τις διευκρινίσεις που παρείχε το υπ. Εργασίας έναντι θεμάτων της αγοράς εργασίας εξέδωσε η ΕΑΕΕ, ενημερώνοντας σχετικά τα μέλη της.

Συγκεκριμένα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου παρέχονται σημαντικές διευκρινίσεις προς
επιχειρήσεις -εργοδότες και εργαζόμενους σχετικά με τα ακόλουθα:

-την Υποβολή/ Διόρθωση / Συμπλήρωση/ Ανάκληση Υπεύθυνων Δηλώσεων Επιχειρήσεων και Εργαζομένων για την Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας Προσωπικού (Κεφάλαια Α ́& Β’ Εγκυκλίου)
-τη δυνατότητα Ανάκλησης της Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας Προσωπικού για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες (Κεφάλαιο Γ ́Εγκυκλίου)

-το Χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των εντύπων επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας προσωπικού στο Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ & ακολούθως το Χρονοδιάγραμμα για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους(Κεφάλαιο Δ ́ Εγκυκλίου)

-το Χρονοδιάγραμμα/ προθεσμίες υποβολής εντύπων επιχειρήσεων–εργοδοτών στο Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ που αφορούν στη Δήλωση εξ αποστάσεως Εργασίας, στον Πίνακα Προσωπικού Ασφαλούς Λειτουργίας και στον Πίνακα Προσωπικού Μεταφοράς Προσωπικού σε Επιχειρήσεις εντός του Ομίλου. (Κεφάλαιο Ε ́ Εγκυκλίου).

Πατήστε στο παρακάτω link για περαιτέρω πληροφόρηση:

362308_2020 – 221236 – Εγκύκλιοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*