Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση 145,5%, στο τεχνικό αποτέλεσμα ζωής

της Ελενας Ερμείδου

Με προϊόντα που παρουσιάζουν μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, με δίκτυο 5.730 συνεργατών και 110 γραφεία πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Πίστη πέτυχε αύξηση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 11,2% στα 212,4 εκατομμύρια ευρώ από 191,0 εκ. ευρώ το 2018, με τον κλάδο Ζωής να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση, +28,7%. Σημαντική η αύξηση στα τεχνικά αποτελέσματα.

Motor Insurance, Safe home Σύστημα ολοκληρωμένης προστασία κατοικίας, 1+1 παιδεία Σύστημα σπουδών & Επαγγελματικής αποκατάστασης, κληρονομία, Σύστημα ολοκληρωμένης προστασίας περιουσίας, car total η απόλυτη προστασία τους αυτοκινήτου σας, Ασφαλιστικός Γονέας, η πρώτη ασφάλεια αγάπης, ιδιωτικό σύστημα Συνταξιοδότησης, ιδιωτικό σύστημα υγεία,  Health Plan, family care Σύστημα ολοκληρωμένης προστασίας οικογένειας, Family Plus, easy life plus Σύστημα ολοκληρωμένης προστασίας ποιότητας ζωής, εισόδημα.

Συνεπικουρούμενη από το ισχυρό δίκτυο πωλήσεων, η Ευρωπαϊκή Πίστη αύξησε το συνολικό μερίδιο της στην αγορά από 4,9% το 2018 στο 5,2% το 2019. Αύξηση σημείωσαν οι δύο επιμέρους κλάδοι, ο κλάδος ζημιών από το 6,9% ανέβηκα στο 7,1% ενώ μεγάλο άλμα έκανε ο κλάδος ζωής από το 2,7% στο 3,2%, καταγράφοντας αύξηση.

Τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα στα 212.393, αυξημένα κατά 11,2%. Ειδικότερα στις 42.845 χιλιάδες ευρώ τα ασφάλιστρα στους λοιπούς γενικούς κλάδους, αύξηση 5,6%, στις 105.483 χιλιάδες τα ασφάλιστρα στον κλάδο αυτοκινήτου, αύξηση 4,8%, στις 64.065 χιλιάδες τα ασφάλιστρα στον κλάδο ζωής, αύξηση 28,7%.

Η Ασφαλιστική για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της είναι σωστά αντασφαλισμένη, αυξάνοντας τα αντασφάλιστρα της στις 17.066 το 2019 από 15.624 χιλιάδες ευρώ το 2018, μεταβολή 9,2%.  Αναλυτικά, 15.361 χιλιάδες ευρώ στις ασφαλίσεις λοιπών κλάδων, 1.045 στις ασφαλίσεις ζωής, 670 στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων σε αντασφαλιστικές υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης όπως η Swiss Re, SCOR, XL Re, Hannover Re, Maprfre Re, Arch RE Europe, Covea, QBE Re Europe, MS Amlin AG.

Αυξημένες οι αποζημιώσεις ασφαλισμένων από 93.551το 2018 στις 102.186 ευρώ το 2019, αυξημένες 9,2%.

Σημαντικά αυξημένο το τεχνικό αποτέλεσμα, +21,7%  το 2019. Στο +9,9% στις λοιπές ασφαλίσεις, στο αυτοκίνητο παρουσίασε μείωση 9,9% κυρίως λόγω της αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 3.581 χιλιάδες και της αύξησης των πληρωθεισών αποζημιώσεων κατά 1.019 χιλιάδες (1,9%). Το τεχνικό αποτέλεσμα στις ασφαλίσεις ζωής σημείωσε αύξηση 145,5%, η οποία προέρχεται από την αύξηση στα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και καθαρά έσοδα κατά 14.331 χιλιάδες (28,8%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*