Αντασφάλειες: Ποιοι θα γράψουν μειωμένα κέρδη λόγω ιού

Της Ελενας Ερμείδου

Αλλαξαν πλεύση οι νομισματικές πολιτικές το κρατών μετά από τις αναταράξεις που προκαλεί η πανδημία. Τα μέτρα και τα πακέτα στήριξης θα συνεχίζουν να βγαίνουν μέχρι να αντισταθμιστεί η πτώση της ζήτησης. Από το παγκόσμιο σκηνικό δεν εξαιρούνται οι αντασφαλιστές οι οποίοι επαναπροσδιορίζουν την αξιολόγηση του ρίσκου και τα τιμολόγια τους.  Οι οικονομικές τούς επιδόσεις θα συρρικνωθούν, ωστόσο οι μεγάλοι αντασφαλιστές, ειδικά οι ευρωπαίοι είναι καλά τοποθετημένοι, ώστε παρά τις μεταβολές στα χρηματιστήρια αξιών να αναχαιτίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο.

Η μεταβλητότητα στις αγορές κεφαλαίων είναι πολύ μεγάλη τις τελευταίες ημέρες με τις μετοχές να κατρακυλούν, τα επιτόκια να πέφτουν και τα spreads να ανοίγουν, σημεία που θα επηρεάσουν την κερδοφορία και τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των αντασφαλιστών, τονίζει η Moody’s σε σημερινή της ανάλυση. Ωστόσο οι περισσότεροι αντασφαλιστές διατηρούν υψηλής ποιότητας χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος, διακραττόντας τίτλους. Παράλληλα οι δείκτες φερεγγυότητας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αναμένεται πτώση στα εποπτικά κεφάλαια, λόγω του σοκ από την πανδημία.

Το μεγάλο πρόβλημα για τους αντασφαλιστές αναφέρει η Moody’s είναι ο κλάδος Περιουσίας & Ατυχημάτων. Αν και διαθέτουν υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, και τα τιμολόγια ανεβαίνουν για ορισμένες γραμμές, οι ζημιές από τον προαναφερόμενο κλάδο περιορίζουν τις οικονομικές επιδόσεις. Κυρίως, η αστάθεια στις αγορές κεφαλαίων χτυπά τα έσοδα των επενδυτικών τους χαρτοφυλάκια.

Οι αντασφαλιστές θα γράψουν ζημιές στο underwriting που θα προέλθουν από τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών όπως από ακυρώσεις εκδηλώσεων, την ασφάλιση πιστώσεων και από άλλους επιμέρους κλάδους.

Μία πιθανή πτώση στις τιμές των αντασφαλίστρων, τα χαμηλά επιτόκια, και το άνοιγμα των πιστωτικών ορίων θα συρρικνώσει ακόμα περισσότερα τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των αντασφαλιστών, τα κεφάλαια και την κερδοφορία τους.

Τα τιμολόγια στα αντασφάλιστρα κατά τις ανανεώσεις των συμβάσεων τον Ιανουάριο παρέμειναν σε καλά επίπεδα. Για τον μήνα Απρίλιο τονίζει, δεδομένου των οικονομικών εξελίξεων από την παγκόσμια πανδημία και την αστάθεια που επικρατεί στις χρηματιστηριακές αγορές που σχετίζεται με τον ιό, οι αντασφαλιστές θα πρέπει να προσέξουν πόσο capacity θα δώσουν για καταστροφικούς κινδύνους και σε τι τιμή.

Οι μεγάλοι ευρωπαίοι αντασφαλιστές συνεχίζουν να αυξάνουν καθώς τα τιμολόγια των καταστροφικών κινδύνων βελτιώνονται ενώ οι αντασφαλιστές στις Βερμούδες και στις ΗΠΑ μειώνουν την έκθεση τους. Για τις επιχειρήσεις αυτές οι οικονομίες κλίμακας και η καλή γεωγραφική τοποθέτηση καθώς και η διαφοροποίηση του προϊόντος δίνει την ευκαιρία υψηλότερης έκθεσης σε καταστροφικούς κινδύνους χωρίς να υποστεί σε πίεση η οικονομική τους ισχύ.

Αρκετοί μεγάλοι ευρωπαίοι αντασφαλιστές και μεσίτες αντασφαλίσεων έχουν ήδη δώσει πληροφορίες για τις ανανεώσεις που πραγματοποιήθηκαν τη 1η Ιανουαρίου 2020. Το μήνυμα τους ήταν ότι επαναπροσδιορίζεται ο κίνδυνος οι τιμές στα αντασφάλιστρα σκληραίνουν για ορισμένες γραμμές.

Οι αντασφαλιστές επανακαθορίζουν τον κίνδυνο και τα τιμολόγια τους προσαρμόζοντας όλα τα δεδομένα στα μοντέλα κινδύνων. Η αστάθεια που επικρατεί στις αγορές κεφαλαίων γεννά το ερώτημα ως προς το πόσο οι θεσμικοί επενδυτές βλέπουν το ρίσκο των αντασφαλιστών ως μελλοντική απόδοση όταν άλλες κατηγορίες κεφαλαίων αποδίδουν καλύτερα.

Η Moody’s εκτιμά ότι ο Covid-19 θα συρρικνώσει το ΑΕΠ των G-20 0,5% το 2020, ενώ το 2021 το ΑΕΠ θα αυξηθεί 3,2%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*