Ολα τα μέτρα στήριξης της Ιδιωτικής Ασφάλισης

Στους δικαιούχους του πλαισίου «2» προστασίας και στήριξης της οικονομίας από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού COVID – 19 που διαμορφώθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση εντάσσονται επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και επαγγελματίες του τομέα της Ιδιωτικής Ασφάλισης εντάσσονται, για τον μήνα Απρίλιο 2020.

Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε συγκεκριμένα ότι για τον μήνα Απρίλιο, εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο «1» προστασίας, ενώ δημιουργούνται δύο νέα πλαίσια προστασίας (το πλαίσιο «2» και το πλαίσιο «3») που καλύπτουν ευρύτερο αριθμό επιχειρήσεων.

Στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται στην παρούσα , περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα προστασίας που περιλαμβάνει έκαστο εκ των τριών πλαισίων προστασίας επιχειρήσεων, εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων & ελευθέρων επαγγελματιών που θέτει σε εφαρμογή η Ελληνική Κυβέρνηση.

Επισημαίνεται ότι στους δικαιούχους του πλαισίου «2» των μέτρων προστασίας εντάσσονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι ΚΑΔ που αφορούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με την Ιδιωτική Ασφάλιση :

 

65.11 Ασφάλειες ζωής
65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
65.20 Αντασφάλιση
66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις

ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

69.20.1 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου
66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών
66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων

 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στους δικαιούχους του πλαισίου «2» προστασίας, λαμβάνουν τα ακόλουθα οφέλη για τον μήνα Απρίλιο, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους. Ειδικότερα :

  • Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέες το μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

 

  • Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.

 

  • Επιπλέον, στους εργαζόμενους – μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

 

  • Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου.

 

  • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

 

  • Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εν λόγω πλαίσιο, έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταβολή του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στο βαθμό που προσιδιάζουν στις εργασίες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Φαράντου, Νομικό Σύμβουλο (τηλ.: 210 3334136 – e-mail : mfarantou@eaee.gr).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*