Κίνδυνος να μην δίνονται λύσεις στην ασφάλιση καταστροφών

της Ελενας Ερμείδου

Πολλά είναι τα ανοικτά ερωτήματα ως προς την ασφάλιση ενός πανδημικού συμβάντός με την Γαλλική ΑΧΑ πρώτη να προτείνει την δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων με την συμμετοχή του κράτους και της ιδιωτικής ασφάλισης 50-50, ωστόσο ενδεχομένως ούτε όλοι οι κίνδυνοι φυσικών καταστροφών φέρεται να ασφαλίζονται.

PwC: Κίνδυνος να μην δίνονται λύσεις

Ο κίνδυνος να αυξηθούν τα έντονα φαινόμενα των φυσικών καταστροφών είναι μεγάλος, αναφέρει μελέτη της PwC. Εξίσου μεγάλος είναι επίσης και ο κίνδυνος να μην μπορούν να δοθούν σωστές λύσεις για την κάλυψη αυτών, με άλλα λόγια κάποιοι κίνδυνοι μπορεί να μην ασφαλίζονται, αναφέρει η έρευνα.

Η συχνότητα και η ένταση των καιρικών φαινομένων πιθανόν να οδηγήσουν στην επαναξιολόγηση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές, οδηγώντας τους (αντ)ασφαλιστές στον σχεδιασμό νέων όρων, που θα περιέχουν και εξαιρέσεις στις πολιτικές των συμβολαίων τους, σύμφωνα με τη μελέτη.

SCOR ΚΑΙ MOODYS: Δεν είναι διαχειρίσιμοι όλοι οι κίνδυνοι

 Σύμφωνα με τη SCOR, μία από τις μεγαλύτερες αντασφαλιστικές στον κόσμο, για πρώτη φορά στην ιστορία, η κλιματική αλλαγή αποδίδεται σε ανθρώπινους χειρισμούς. Η SCOR τονίζει πως αν δεν βρεθούν λύσεις για να μειωθούν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι επιπτώσεις στον κλάδο των αντασφαλειών θα είναι απίστευτες.

Σε ακραία σενάρια, η φύση των κινδύνων θα αλλάξει τόσο, που σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές μπορεί να μην ασφαλίζεται. Από την πλευρά της, η Moody’s τονίζει ότι οι αντασφαλιστές είναι εκτεθειμένοι σε απρόβλεπτους κινδύνους κλιματικών αλλαγών, ωστόσο εκτιμά ότι οι κίνδυνοι αυτοί, τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε έτη, θα είναι διαχειρίσιμοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*