O ΣΠΑΤΕ ζητά στήριξη των πρακτόρων από το ΕΕΑ

Με μια επιστολή με αποδέκτη τον κ. Ι. Χατζηθεδοσίου, ο ΣΠΑΤΕ ζητεί από τον πρόεδρο του ΕΕΑ την πλήρη στήριξη των ασφαλιστικών πρακτόρων, την περίοδο που θα διαρκέσει η έξαρση του κορωνοϊού.

Παράλληλα ζητούν να υπάρξει πρόβλεψη έτσι ώστε ο Κ.Α.Δ 66.22.10.01 Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Πράκτορα να συμπεριληφθεί στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για τις οποίες επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας.

Η επιστολή:

Προς τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου Αξιότιμε κύριε Χατηθεοδοσίου,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ν. Αττικής σας συγχαίρει για την πρωτοβουλία σας και σας υποβάλλει τις προτάσεις του ώστε να συμπεριληφθούν στην δημόσια τοποθέτηση του Ε.Ε.Α. προς την Πολιτεία.

Κύριο μέλημα όλων μας είναι η απόλυτη και πιστή εφαρμογή των κανόνων της Πολιτείας για την προστασίας της ατομικής και οικογενειακής μας υγείας, της υγείας των εργαζομένων μας, των πελατών μας , των συνεργατών μας  και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονωϊού covid-19.

Παράλληλα όμως διαβλέποντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τους επόμενους μήνες,

αιτούμαστε να συμπεριληφθεί ο Κ.Α.Δ 66.22.10.01 Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Πράκτορα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για τις οποίες επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για το διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020 με βάση την αριθμ. Δ1α/ΓΠ/.ΟΙΚ.19024/2020 ΦΕΚ Β ́915/17.3.2020 και να τύχει όλων των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται ή θα προβλεφθούν από την Πολιτεία για τους παρακάτω λόγους:

1.ΜΕΙΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όπως όλοι γνωρίζουμε με το νέο νομοθετικό πλαίσιο Ν4583/2018 αλλά και λόγω της φύσεως της εργασίας μας, η επικοινωνία με τους υποψήφιους πελάτες μας είναι επιβεβλημένη με φυσική παρουσία, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί, αυτομάτως καθίσταται απαγορευτική με αποτέλεσμα τον μηδενισμό της νέας παραγωγής συμβολαίων

2.“ΤΕΧΝΙΚΟ” ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΩΙΟ covid-19

Οι επισκέψεις στα γραφεία μας από συνεργάτες, υπαλλήλους courier αλλά ιδιαίτερα από πελάτες μας διότι χρειαζόμαστε την πρωτότυπη υπογραφή τους και λοιπές εργασίες δεν διασφαλίζουν τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονωϊου και αυτό μας οδήγησε πρώτα εμάς σε “τεχνικό” αναγκαστικό κλείσιμο των γραφείων μας, για να περιφρουρίσουμε την υγεία, παρόλα όσα προβλέπονται στο αρθ.3 της εν λόγω απόφασης

3.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

Έχουμε ήδη υποβάλλει τις προτάσεις μας με ανοικτή  ανακοίνωση για την πρόβλεψη , να δοθεί παράταση στους χρόνους πληρωμής των ασφαλίστρων όλων των Κλάδων από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, ώστε να διατηρηθεί η μέχρι σήμερα συνολική παραγωγή, που αποφέρει πολλαπλά έσοδα σε αντίθεση με τις ακυρώσεις συμβολαίων που οδηγούν μόνο σε οικονομικές απώλειες, εντείνουν την οικονομική ύφεση και αυξάνουν τις πιθανότητες κρατικών αποζημιώσεων σε πολλές περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, πανδημιών σαν αυτή που βιώνουμε σήμερα.

Αντίστοιχη διευκόλυνση προς τους ασφαλισμένους είχε δοθεί την περίοδο επιβολής των capital controls

4.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ –ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ –ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ –ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η δεδομένη μειωμένη έως μηδενική νέα παραγωγή, λόγω του “τεχνικού” αναγκαστικού κλεισίματος των γραφείων μας, στην οποία σημειωτέον έχει προχωρήσει η πλειονότητα των Επαγγελματιών του κλάδου καθώς και η μέχρι σήμερα μη παράταση χρόνου για την καταβολή των ασφαλίστρων, είμαστε βέβαιοι ότι θα πλήξουν σοβαρότατα τα εισοδήματα μας, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, όπως μέχρι σήμερα, στις υποχρεώσεις μας, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*