Ολοι μαζί για την Επιχειρησιακή Συνέχεια. Τρόποι και λύσεις

της Ελενας Ερμείδου

Εκτακτη χρηματοδότηση ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ για ευρωπαϊκές και ελληνικές εταιρείες που πλήττονται από τον Covid-19 ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup.

covid19-eib-group-response-infographics-en

H χρηματοδότηση με εγγυήσεις του Ομίλου Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα δοθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ προβλέπεται πρόσθετο πακέτο χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις στο τομέα της υγείας για την στήριξη των υποδομών και την ανάπτυξη.

Τα 40 δισεκατομμύρια αποσκοπούν να ανακουφίσουν μμε επιχειρήσεις και επιχειρήσεις mid-caps που έχουν τραπεζικό δανεισμό και προβλήματα ρευστότητας.

Συμπληρωματικά των χρηματοδοτικών πακέτων η ασφαλιστική αγορά

Την διασφάλιση των παραπάνω λύσεων παρέχει η ασφαλιστική αγορά. Περιβαλλοντικές, χρηματοοικονομικές απειλές, γεωπολιτικά ζητήματα ασφαλείας, όπως υγείας από πανδημίες μπορούν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες και μεγάλες) παγκοσμίως.

Ησσονος σημασίας και τα περιστατικά παραβίασης του κυβερνοχώρου και υποκλοπής δεδομένων, όπως και τα περιστατικά διακοπής επιχειρηματικών λειτουργιών.

Τα ασφαλιστήρια διακοπής επιχειρηματικών λειτουργιών σημειώνεται για να αποζημιώσουν θα πρέπει να περιλαμβάνουν στις πολιτικές τους, του απαραίτητους σχετικούς όρους, και να μην εξαιρούνται οι σχετικοί κίνδυνοι ώστε να ενεργοποιηθούν. Επίσης σημείο προς εξέταση θα πρέπει να είναι και το ύψος των απαλλαγών που ορίζονται από τους συμβαλλόμενους, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν στο IW στελέχη από την ασφαλιστική αγορά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*