Ισχυρές προοπτικές απασχόλησης στον τομέα των Ασφαλειών

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα διεξήγαγε η ManPower Group σχετικά με το κλίμα που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα.

Στη μελέτη αποτυπώνονται ισχυρές προοπτικές απασχόλησης σε χρηματοοικονομικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου Ασφάλισης.

Ειδικότερα, οι εργοδότες και στους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν κατά το προσεχές τρίμηνο.

Οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων αναμένεται να καταγραφούν στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +31%.

Οι υπόλοιποι κλάδοι

Παράλληλα, οι εργοδότες αναμένουν υγιή δραστηριότητα προσλήψεων στον τομέα της Πρωτογενούς Παραγωγής και της Βιομηχανίας/Παραγωγής, με Προοπτικές της τάξης του +27% και +25% αντίστοιχα, ενώ οι Προοπτικές του τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) ανέρχονται σε +24%. Οι εργοδότες του κλάδου Λοιπές Υπηρεσίες (Δημόσιος Τομέας & Κοινωνικές Υπηρεσίες, Μεταφορές & Επικοινωνίες) αναμένουν σημαντική αύξηση του αριθμού θέσεων εργασίας, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +21%, ενώ οι Προοπτικές ανέρχονται σε +18% και +17% στον τομέα των Κατασκευών και στον τομέα του Τουρισμού αντίστοιχα.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται σε τέσσερις από τους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής καταγράφουν τη σημαντικότερη αύξηση, της τάξης των τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όσο και στον τομέα Λοιπές Υπηρεσίες (Δημόσιος Τομέας & Κοινωνικές Υπηρεσίες, Μεταφορές & Επικοινωνίες). Παράλληλα, τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται σε τρεις τομείς, με σημαντική μείωση της τάξης των 11 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα των Κατασκευών, και 8 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα του Εμπορίου (Λιανική & Χονδρική).

Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τέσσερις από τους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Σημαντικές αυξήσεις της τάξης των 12 και 10 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφονται στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και τον τομέα Πρωτογενής Παραγωγή (Βιομηχανία Εξόρυξης, Γεωργία, Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση), αντίστοιχα, ενώ οι Προοπτικές στον τομέα Βιομηχανία/Παραγωγή εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Κατασκευών, και κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Τουρισμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*