Κονδύλια 1,4 δισ. για προστασία από καταστροφές

Της Ελενας Ερμείδου

Απαράδεκτες κρίνει τις προτάσεις των κρατών – μελών της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις περικοπές κονδυλίων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ στην πρόθεση να διατηρήσει τον θεσμό της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ έχει στηρίζε τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις διάσωσης μετά από σεισμούς, καταιγίδες και πλημμύρες, προσπάθειες κατάσβεσης πυρκαγιών και εκκένωσης περιοχών ή μεταφοράς πολιτών της ΕΕ εν μέσω κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας επιδημίας του κορονοϊού COVID-19 στην Κίνα, συντονίζοντας και συνδράμοντας προσπάθειες των σχετικών δυνάμεων.

Η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΚ ζήτησε να δοθούν επαρκείς πόροι για τις ανάγκες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ μετά το 2020.

Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα από την επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΚ με 60 ψήφους υπέρ έναντι δύο και επτά αποχών τονίζει την ανάγκη να χρηματοδοτηθεί ο Μηχανισμός από τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 με τουλάχιστον 1,4 δισ. ευρώ, όπως είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή.

Οι ευρωβουλευτές σύμφωνα με την έκθεση ζητούν η κατανομή πόρων μεταξύ των τριών πυλώνων του μηχανισμού

  • πρόληψη,
  • ετοιμότητα και
  • ανταπόκριση

να οριστεί με ακρίβεια.

Η επιτροπή τονίζει επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο μερίδιο των κονδυλίων στον τομέα της ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς απαραίτητου νέου εξοπλισμού, υλικών και άλλων πόρων για το πρόγραμμα RescEU το οποίο τα κράτη μέλη που πλήττονται από καταστροφές όταν οι σχετικοί εθνικοί πόροι δεν επαρκούν.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*