Ποιοι τομείς ασφάλισης πλήττονται από τον ιό

της Ελενας Ερμείδου

Αυξήθηκαν πάλι οι οικονομικοί και επιχειρηματικοί κίνδυνοι με την ηχηρή παρουσία του κορονοίού. O ανντίκτυπος δεν περιορίζεται στην Κίνα. Στο τομέα της ασφάλισης, το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν υποστεί οι μεταφορές, οι αερομεταφορές, και οι ασφαλίσεις πιστώσεων, σύμφωνα με την GDV.

Στην Γερμανία σήμερα πλήττεται κυρίως η κερδοφορία του κλάδου της  αυτοκινητοβιομηχανίας. Κάμψη στην ζήτηση μπορεί να σημειωθεί στις υπηρεσίες τουρισμού και στα καταναλωτικά αγαθά.

Η Γερμανία σημειώνει η GDV είναι μεταξύ των χωρών που πλήττονται ιδιαίτερα από την διακοπή λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ειδικά πάνω από το ήμισυ της αξίας των εξαγωγών προέρχεται από προκαταβολές του εξωτερικού. Ο κλάδος ηλεκτρικού εξοπλισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κινεζικές προμήθειες. Τα κινεζικά βιομηχανικά προϊόντα διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις γερμανικές αλυσίδες εφοδιασμού και στην βιομηχανία.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσει και τον δανεισμό, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις. Η εξάπλωση του ιού αυξάνει την αβεβαιότητα αποτρέποντας τις επενδυτικές πρωτοβουλίες με αποτέλεσμα η ανάπτυξη να παραμένει στην στενωπό. Οι επενδυτές για την ώρα αναβάλλουν τις πιθανές επενδυτικές κινήσεις μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Επί του παρόντος πολύ μικρές είναι οι συνέπειες στους γερμανούς ασφαλιστές καθώς οι καλύψεις πανδημίας είναι σπάνιες για την γερμανική ασφαλιστική αγορά και διατίθεται μόνο με μικρό ποσό κάλυψης. Υπάρχουν όμως συνέπειες στην ασφάλιση αλυσίδας εφοδιασμού, οι περιορισμοί της ελεύθερης μετακίνησης μπορεί μακροπρόθεσμα να επηρεάσει την ζήτηση.

Τέλος οι πιστώσεις θα αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα με πιθανές αυξήσεις αφερεγγυοτήτων κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο διακανονισμό απαιτήσεων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*