Συνταξιοδοτικό: Ξετυλίγουν το μίτο της Αριάδνης

Της Ελενας Ερμείδου

Κάποιος πρέπει να καταφύγει σε κάποιο τέχνασμα και ξεμπλέξει του κουβάρι των συντάξεων διαφορετικά τα πράγματα θα περιπλέκονται, ολοένα και περισσότερο.

Λίγες είναι οι χώρες που έχουν πάρει μέτρα για να γεφυρώσουν το συνταξιοδοτικό κενό, αποτρέποντας πολιτικές διαμάχες και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες, μαζί με αρκετές άλλες που δεν έχει λύσει το κενό στο συνταξιοδοτικό. Απαιτούνται ριζικές αλλαγές στην βάση του συστήματος , θεσμοθέτηση του δεύτερου και τρίτου πυλώνα ασφάλισης ώστε να δουλέψουν μαζί με τον πρώτο πυλώνα συνδυαστικά για να διασφαλίσουν επάρκεια κεφαλαίων, τα ποσοστά αναπλήρωσης και βιωσιμότητα στα δημοσιονομικά της χώρας.

Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν πρόσφατα στο αναδιανεμητικό σύστημα δεν διασφαλίζουν βιωσιμότητα στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα όταν αυτό επιδεινώνεται και από το δημογραφικό το οποίο ασκεί πιέσεις στο συνολικό σύστημα. Οι επιδόσεις των Ταμείων Επαγγελματικής  Ασφάλισης όπως παρουσιάζονται σήμερα δεν σώζουν την κατάσταση, ούτε καν μπορούν να συνεισφέρουν τα ελάχιστα να γεφυρώσουν το κενό που υπάρχει. Η διείσδυση των ΤΕΑ στην Ελλάδα είναι μόλις στο 1,3% σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει EIOPA. Η λειτουργία του τρίτου πυλώνα δεν λειτουργεί ολοκληρωμένα στην Ελλάδα.  Δεν υπάρχουν φορολογικά κίνητρα παράλληλα δεν υπάρχουν και προϊόντα που θα μπορούσε να είχαν εκδοθεί αν το σύστημα βασίζονταν σε τρεις πυλώνες.

Οι εργαζόμενοι σήμερα αλλάζουν εργοδότες συχνά, αλλάζουν αντικείμενο εργασίας, χώρες εργασίας, δουλεύουν περισσότερα χρόνια για να βγουν στην σύνταξη και όταν βγουν θέλουν τις ελάχιστες εγγυήσεις για τα εισοδήματα τους.

Φόρμουλες μαγικές δεν υπάρχουν,  είναι εν κατακλείδι η αναμόρφωση του συστήματος, είναι τα ΤΕΑ, η ιδιωτική ασφάλιση και το Πανευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Προϊόν, που έρχεται.

Ωστόσο, πολλές είναι οι φωνές που ακούγονται για το πώς πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, τι σκοπό και το στόχο έχουν πως θα ρυθμίζονται και πως εποπτεύονται. Εθνικές Ενώσεις, Πανευρωπαϊκές Ενώσεις, Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές, η Πανευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Διεθνής Εποπτική Ασφάλισης στην Βασιλεία και τα λόμπυ των ασφαλιστών.  Η Insurance Europe για παράδειγμα χτες ανέφερε ότι η EIOPA θέτει υπερβολικά φιλόδοξους στόχους με τα PEPP. Το ζήτημα δεν είναι ένα είναι πολλά και όλα αυτά περιπλέκονται μεταξύ με τις γνώμες να διίστανται. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει την εύρεση λύσεων, έχοντας όλοι λίγο πολύ και κάποιο συμφέρον.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*