Ποιοι πληρώνουν τα ακριβότερα ασφάλιστρα αυτοκίνητου

Της Ελενας Ερμείδου

Στα 175 ευρώ κυμαίνεται το μέσο ασφάλιστρο αυτοκινήτου με τάσεις στα τιμολόγια να εμφανίζουν σημάδια σταθεροποίησης αλλά και ανόδου. Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών αρχής γενομένης από τις ξένες πολυεθνικές οδήγησαν σε πτώση τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου. Σε διορθώσεις έχουν ήδη προχωρήσει  ασφαλιστικές αυτοκινήτου το  2019 ενώ νέες διορθωτικές κινήσεις αναμένονται και μέσα στο 2020.

Καθοριστικός, μεταξύ άλλων παράγοντας στην διαμόρφωση των τιμολογίων η μάρκα του αυτοκινήτου, η ηλικία του οδηγού, αλλά και η περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό η Αττική έχει το ακριβότερο μέσο ασφάλιστρο αυτοκινήτου στα 202 ευρώ ανά έτος, ενώ το χαμηλότερο το έχει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 137 ανά έτος, σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε η Insurancemarket.  Ακολουθεί η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με 167 ευρώ ανά έτος,  η Κρήτη με 164 ευρώ ανά έτος, η Ηπειρος και η Δυτική Μακεδονία με 155 ευρώ ανά έτος.  Ο καθορισμός των ασφαλίστρων υπολογίζεται εδώ με βάση την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος.

  • Το φύλο δεν είναι καθοριστικό παράγοντας για το ασφάλιστρο. Υπενθυμίζεται ότι το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τον κλάδο να προσαρμοστεί στους νέους κανόνες (IP/11/1581). Σε ό,τι αφορά όμως τις προτιμήσεις καναλιού. Οι γυναίκες εμφανίζονται πιο γρήγορες στην online ασφάλεια του αυτοκινήτου τους σύμφωνα με την έρευνα ενώ οι οι άνδρες είναι πιστοί στην ασφαλιστική τους εταιρεία την στιγμή της ανανέωσης. Πρώτοι στις προτιμήσεις των προαιρετικών καλύψεων και των δύο φύλων οι καλύψεις οδικής βοήθειας ενώ ακολουθεί η θραύση κρυστάλλων, η νομική προστασία, και το προσωπικό ατύχημα.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των καλύψεων το 72% επιλέγει τις βασικές καλύψεις βάσει νόμου, το 24% πυρός και κλοπής ενώ μόλις το 3,7% μεικτή κάλυψη.

Σε ό,τι αφορά την διάρκεια ασφάλισης η εξαμηνιαία είναι στις πρώτες προτιμήσεις με ποσοστό σχεδόν 40% ακολουθεί ετήσια με ποσοστό 33% και η τρίμηνη με ποσοστό 18,2%. Το χαμηλότερο ποσοστό το έχει η μηνιαία 9,4%. Ακριβότερη των τεσσάρων είναι η τριμηνιαία και η μηνιαία.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*