Άνοδος 8,7% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2019

Θετικό είναι το πρόσημο για το σύνολο του 2019 στην παραγωγή ασφαλίστρων καθώς όπως αποτυπώνεται από τα τελευταία στοιχεία της ΕΑΕΕ καταγράφεται συνολική άνοδος 8,7% έναντι της περσινής αντίστοιχης περιόδου.

Τα θετικά νέα βασίζονται κυρίως στις ασφαλίσεις ζωής που καταγράφεται ισχυρή άνοδος 16,9% ενώ ο κλάδος Ζημιών κινείται για την ίδια περίοδο με μικρή άνοδο 2%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η ΕΑΕΕ διεξάγει έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 52 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,8% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του προηγουμένου έτους. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 44 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 19 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Δεκεμβρίου του 2019 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2018 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2019, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων σύμφωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου του 2019 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*