Ι. Βοτσαρίδης: To braingain στοίχημα που μπορεί ακόμη να κερδηθεί

Στο φαινόμενο του braindrain αναφέρεται ο διευθύνων σύμβουλος της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. κ. Ιωάννης Βοτσαρίδης στο editorial του νέου τεύχους του Interlife Magazine.

Ο κ. Βοτσαρίδης παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας, εκφράζει την αισιοδοξία ότι το braingain είναι ένα στοίχημα που μπορεί ακόμη να κερδηθεί.

Το μήνυμα του κ. Βοτσαρίδη:

Μια ενδιαφέρουσα είδηση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στον Τύπο δίνει ανάγλυφα τα προβλήματα στο εργασιακό τοπίο της χώρας μας. Τέσσερεις στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα δεν μπορούν να βρουν επιστήμονες να προσλάβουν.

Επίσης, το 13% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε επιστημονικό προσωπικό, ενώ σε ορισμένους κλάδους οι ελλείψεις είναι μεγαλύτερες (όπως π.χ. στην ψηφιακή οικονομία, όπου το 59,6% των επιχειρήσεων αναφέρει κενές θέσεις σε επιστημονικό προσωπικό και το 34% σε τεχνικούς).

Δεν είναι δύσκολο να υποθέσει κανείς που οφείλεται αυτή η έλλειψη. Το περίφημο braindrain φέρεται να ευθύνεται για τη φυγή πάνω από 500.000 επιστημόνων υψηλών δεξιοτήτων και προσόντων στο εξωτερικό την τελευταία δεκαετία των μνημονίων. Ανθρώπινο Δυναμικό που πολύ δύσκολα θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ποια τα αίτια της μαζικής φυγής;

Πέρα από την υψηλότατη φορολογία της εργασίας (22%-45% φορολογία, 20% Ασφαλιστικές εισφορές, συν Εισφορά Αλληλεγγύης) που απορροφούν το 50%-70% του μισθού ή του επιχειρηματικού κέρδους, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας στη χώρα μας δεν είναι ακόμη σε θέση να προσφέρουν τα επίπεδα αμοιβών που απολαμβάνει ένας εξειδικευμένος επιστήμονας σε αντίστοιχες θέσεις στη Β. Ευρώπη, ούτε τις επιπλέον παροχές που μεταφράζονται π.χ. σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, bonus παραγωγικότητας, διαρκή Κατάρτιση του εργαζόμενου πάνω στις εξελίξεις της ειδικότητας του – στοιχείο βασικό πλέον για την επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών και συνθήκη απαραίτητη για την αύξηση της παραγωγικότητας σε κάθε υγιή επιχείρηση. Ως επιπλέον αντικίνητρα αναφέρονται η έλλειψη αξιοκρατίας και η απουσία των Κοινωνικών Παροχών.

Αυτά όσον αφορά τις ελλείψεις στελεχών στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Αλλά, τότε, πώς προκύπτει το 16% της Ανεργίας στη χώρα, το υψηλότερο ποσοστό, ίσως, στην Ευρώπη; Όπως επισημαίνουν ειδικοί αναλυτές, η πλειοψηφία των ανέργων επιστημόνων που καταγράφονται ανήκουν στις κατηγορίες των λεγόμενων ειδικοτήτων που “δεν έχουν ζήτηση”.

Ποιες είναι αυτές; Κυρίως επιστήμες του θεωρητικού τομέα, ή ορισμένες ειδικότητες θετικών κλάδων που έχουν ξεπεραστεί.

Παρουσιάζεται, κατά συνέπεια, το φαινόμενο μια δυτικοευρωπαϊκή χώρα του 21ου αιώνα να μην είναι σε θέση να προσδιορίσει τις ανάγκες της σε ανθρώπινο δυναμικό, να μην οριοθετεί τα προγράμματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τις καταγεγραμμένες απαιτήσεις της Οικονομίας της, να μην έχει θεσμοθετήσει τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ως υποχρεωτικό Περιεχόμενο Σπουδών στα Λύκεια, να μην έχει συνδέσει τα Πανεπιστήμιά της με τον παραγωγικό ιστό. Επιπλέον, παράγουμε επιστήμονες κατά δεκάδες χιλιάδες, χωρίς Πρόγραμμα και χωρίς επαγγελματική εξασφάλιση, καταλήγοντας, είτε να τους χάνουμε από το braindrain (έχοντας ξοδέψει, ως χώρα, εκατομμύρια για να τους εκπαιδεύσουμε) είτε να τους ανταμείβουμε με πενιχρά Επιδόματα Ανεργίας.

Κι όμως, η μεταστροφή του braindrain σε braingain είναι στοίχημα που μπορεί ακόμη να κερδηθεί.

Με μια οργανωμένη σε εθνικό επίπεδο Πολιτική Απασχόλησης, ένα σωστό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ένα Παρατηρητήριο εξελίξεων νέων Τεχνολογιών και Ειδικοτήτων, συνέργειες μεταξύ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Παραγωγής. Και, βέβαια, με μια φορολογική πολιτική που δεν καθιστά την εργασία ασύμφορη και τον εργαζόμενο όμηρο της μαύρης  τρύπας των κρατικών ταμείων. Τέλος, με τον εκσυγχρονισμό των συνθηκών εργασίας, τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, την ενθάρρυνση της Τηλε-εργασίας, την αξιοκρατική αμοιβή και τη θέσπιση κινήτρων Απόδοσης και Παραγωγικότητας.

Με παρόμοια δοκιμασμένα και αυτονόητα βήματα ίσως να μπορέσουμε τελικά να αξιοποιήσουμε το πιο πολύτιμο κεφάλαιο αυτής της χώρας. Το ανθρώπινο δυναμικό της.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*