Πόσο εκτεθειμένες στο Brexit είναι οι ασφαλιστικές

Της Ελενας Ερμείδου

Καταλαγιάζει για τις ασφαλιστικές η ένταση που δημιουργήθηκε με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.  Ακούστηκαν πολλά σενάρια τρόμου για το μέλλον των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα στιγμιότυπα των τελευταίων δύο ετών δεν ήταν όπως φαίνονταν. Οι τόνοι πέφτουν και η Moody’s με νέα της μελέτη για το κλάδο έρχεται να επιβεβαιώσει σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές που δουλεύουν στο ΗΒ δεν θα έχουν αντίκτυπο από την έξοδο της χώρας από την Ε.Ε. Η Moody’s εκτιμά ότι θα υπάρξει συμφωνία

Σύμφωνα με την Moody’s, η δραστηριοποίηση των Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών στο ΗΒ γίνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω των θυγατρικών που εποπτεύονται από τις ρυθμιστικές Αρχές του ΗΒ. Η έξοδος του ΗΒ από την Ενωση δεν θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών που κάνουν δουλειές στο ΗΒ.

Στο βαθμό που επιτευχθεί μία χαλαρή συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ Ε.Ε. και Ηνωμένου Βασιλείου οι θυγατρικές των ασφαλιστικών ενδεχομένως να έλθουν με μία  να βιώσουν μείωση των εσόδων και πτώσης κερδοφορίας στο underwriting, το ίδιο και οι εγχώριοι ανταγωνιστές τους. Οι ευρωπαίοι ασφαλιστές με την υψηλότερη αναλογία έκθεση στην αγορά του ΗΒ είναι οι Aegon, Ageas και SCOR, οι οποίες κατά την οικονομική χρήση του 2018  τα συνολικά τους έσοδα βασίζονταν στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 34%, 15% και το 13% αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι ορισμένες Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές το τελευταίο διάστημα αύξησαν την έκθεση του στην αγορά του ΗΒ, παρά των προοπτικών επιβράδυνσης της οικονομίας. Τον Μάιο του 2019, η γερμανική εταιρία Allianz εξαγόρασε την γενικών ασφαλίσεων ασφαλιστική Legal & General Group αντί του ποσού των 242 εκατομμύρια στερλινών και το 51% του Ομίλου LV General Insurance για ποσό μέχρι 578 εκατομμύρια στερλίνες. Σήμερα η Allianz είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ασφαλιστική στις γενικές ασφάλειες στο ΗΒ με βάση τα στοιχεία του έτους 2018.

Πόσο εκτεθειμένοι είναι οι ασφαλιστές πιστώσεων στο Brexit

Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στα 10 κορυφαία ανοίγματα χωρών για τους τρεις μεγάλους ασφαλιστές εμπορικών πιστώσεων,  η έκθεση τους απέναντι στους κινδύνους της αγοράς έχει μειωθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό είναι αποτέλεσμα  των οικονομικών προκλήσεων του Brexit, αλλά και λόγω της πίεσης που ασκείται στον κλάδο λιανικής.

Ο κίνδυνος Brexit των ασφαλιστών μετριάζεται επίσης από τη βραχυπρόθεσμη φύση των ανοιγμάτων ασφάλισης αλλά και την ικανότητά τους να μειώνουν ή να κλείνουν τα πιστωτικά όρια άμεσα σε πολλές περιπτώσεις.

Ο κλάδος των ηλεκτρονικών κατέστη αφερέγγυος το 2018, οι ασφαλιστές εμπορικών πιστώσεων είχαν μειώσει  σημαντικό μέρος της έκθεσής τους και στους δύο οφειλέτες κατά τη στιγμή της εκκαθάρισης.

Ωστόσο, ενώ οι ασφαλιστές εμπορικών πιστώσεων έχουν μειώσει συνολικά την έκθεση τους στο  Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν διατηρήσει την έκθεση σε τομείς και οφειλέτες χαμηλότερου κινδύνου. Αυτό τους επέτρεψε να επωφεληθούν από την αύξηση των τιμών ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω αυξημένου κινδύνων.

Αν δεν υπάρξει συμφωνία

Το αποτέλεσμα άνευ διαπραγμάτευσης δεν αποτελεί βασικό σενάριο του οίκου αξιολόγησης, αλλά παραμένει δυνατό. Το αποτέλεσμα αυτό θα οδηγήσει πιθανότατα σε σοβαρότατες διαταραχές του εμπορίου και συνεπώς θα έχει σοβαρότερα αρνητικό αντίκτυπο τόσο στις οικονομίες του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στην ΕΕ. Η πιθανή επακόλουθη συρρίκνωση των ασφαλίστρων και των ασφαλιστικών κερδών των ασφαλιστών θα ήταν αντίστοιχα μεγαλύτερη.

Ένα αποτέλεσμα χωρίς συμφωνία θα δημιουργούσε πρόσθετους κινδύνους, ιδίως στην Ζωή, που κινείται με υψηλή μόχλευση κεφαλαίων που  πιθανότατα θα συνοδευόταν από μεγαλύτερη αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό θα ωθούσε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των ασφαλιστών Ζωής με ταυτόχρονη μείωση των αξιών των περιουσιακών τους στοιχείων, παράλληλα με την αρνητική κεφαλαιακή θέση Solvency II στη Ζωή. Ωστόσο, οι δείκτες Solvency II των ασφαλιστών ζωής του ΗΒ κατά το οικονομικό έτος 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019 παρέμειναν πάνω από το 100%, δίνοντας τους ένα ισχυρό μαξιλάρι για να απορροφήσουν οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα της αγοράς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*