Επαγγελματική αστική ευθύνη: Ξεχωριστές καλύψεις για κάθε κλάδο

επιμέλεια: Βάιος Κρόκος

*από τον Οδηγό Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης 2019

Πατήστε εδώ για να δείτε online την ετήσια ψηφιακή έκδοση

H ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης αφορά την παράβαση καθήκοντος. Καλύπτει κάθε ποσό το οποίο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι, κατά τον Νόμο, υποχρεωμένο να καταβάλει ως αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών του αιτούντος ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων υποβάλλονται κατά αυτού, υπαλλήλου ή διευθυντικού στελέχους του, λόγω αμέλειας, σφάλματος ή παράλειψης εκ μέρους του, κατά ή περί την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.

Είναι γεγονός πως κάθε επαγγελματίας, όσο υπεύθυνος και άρτια εκπαιδευμένος και να είναι, έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με πληθώρα ζητημάτων, από τα οποία μπορεί να προκύψουν λάθη και παραλείψεις που ίσως κοστίσουν ακριβά.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα εν λόγω ασφαλιστικά προγράμματα διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιομορφίες και τη φύση του επαγγέλματος, προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες, και τα ανώτατα ποσά που μπορεί να καταβάλει σε τρίτους η ασφαλιστική αναφέρονται στους όρους του συμβολαίου.

Σε όλα τα προγράμματα καλύπτεται η λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή και συμπεριλαμβάνονται τόσο τα έξοδα της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει η επιχείρηση σε τρίτους όσο και τα δικαστικά έξοδα υπεράσπισης και τα έξοδα τυχόν εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Αυτό που μπορεί κάθε επαγγελματίας να κάνει για να θωρακίσει την επιχείρηση, τη φήμη και την περιουσία του είναι να έχει ασφαλίσει την επαγγελματική του ευθύνη. Να διασφαλίσει, δηλαδή, ότι σε κάθε περίπτωση θα αποζημιωθεί και ότι την κρίσιμη ώρα θα έχει δίπλα του έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που θα φροντίσει την επιχειρησιακή του συνέχεια, σε όποιον κλάδο κι αν δραστηριοποιείται.

Εταιρείες με διεθνή τεχνογνωσία, εξειδικευμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των Lloyd’s έρχονται να καλύψουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες ενός επαγγελματία.

Αρκετά εξειδικευμένα προϊόντα διατίθενται και στην ελληνική αγορά, εστιάζοντας στις ξεχωριστές προκλήσεις αντίστοιχων κλάδων. Μερικά παραδείγματα:

Για δικηγόρους (Λανθασμένη έρευνα για στοιχεία-συναλλαγή ακινήτου, αποτυχία να καταθέσει αγωγή εντός της απαιτούμενης προθεσμίας ή συντακτικό λάθος σε ένα συμβόλαιο).

Για αρχιτέκτονες (Ένας αρχιτέκτονας καθόρισε λανθασμένα υλικά σε ένα σχέδιο και το κτήριο δεν είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο-Ένας αρχιτέκτονας υπέγραψε βιαστικά ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης για μια νέα πολυκατοικία και μετά βρέθηκαν πολλά προβλήματα).

Για λογιστές-ελεγκτές (Χάσιμο μιας κρίσιμης προθεσμίας για την υποβολή κάποιων φορολογικών δηλώσεων-Κακή παροχή συμβουλών σε σχέση με τη συγχώνευση μεταξύ δύο εταιρειών-Η αδυναμία να αναγνωρίσουν δόλια δραστηριότητα σε έλεγχο της επιχείρησης).

Για media/ΜΜΕ (Καταγγελίες για δυσφημιστικά σχόλια σε ένα άρθρο εφημερίδας-Ένας τηλεοπτικός σταθμός παραβίασε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τη μετάδοση ενός προγράμματος).

Για μηχανικούς (Λάθη στον σχεδιασμό ενός κτηρίου, το οποίο, στη συνέχεια, κατέρρευσε, ή άλλα τεχνικά λάθη που δημιουργούν αξιώσεις για μεγάλες αποζημιώσεις).

Για ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων/ΚΤΕΟ (Λάθη και παραλείψεις κατά τον έλεγχο, με αποτέλεσμα οδηγοί ΙΧ να αξιώνουν αποζημιώσεις).

Για φαρμακοποιούς (Λάθος εκτέλεση συνταγής, ελλιπής ενημέρωση, καθοδήγηση).

Για μεσίτες-πράκτορες ασφαλίσεων (Και σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί μια απαίτηση να μην καλυφθεί ή η κάλυψη να ήταν ανεπαρκής για τον κίνδυνο που ασφαλίστηκε ή να δόθηκαν λάθος συμβουλές για τη μείωση των ορίων σε συγκεκριμένη ασφάλιση).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*