Γιατί έχουμε ελλείψεις σε βασικά φάρμακα;

Οι ελλείψεις βασικών φαρμάκων έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, φέρνοντας σε αντιπαράθεση κυβέρνηση και φαρμακοποιούς. Το πρόβλημα δεν λύνεται εύκολα, καθώς ορισμένα από τα αίτια ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια της χώρας. Επίσης, δεν λύνεται αν η κυβέρνηση δεν σπάσει αυγά

Συνολικά, στα ράφια των φαρμακείων δεν υπάρχουν καθόλου συνολικά 359 κωδικοί σκευασμάτων. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν αφορούν φάρμακα, τα οποία εξάγονται σε άλλες χώρες, μερικές φορές νόμιμα, αλλά ορισμένες με παράνομο τρόπο, που θα εξηγήσουμε παρακάτω…

Εξίσου σημαντικό πρόβλημα για την εύρυθμη εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών είναι και το γεγονός ότι 456 κωδικοί υπάρχουν μεν, αλλά σε περιορισμένες ποσότητες. Από αυτούς, σε περίπου 300 κωδικούς το πρόβλημα οφείλεται ξεκάθαρα στο γεγονός ότι γίνονται εξαγωγές σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ας έλθουμε τώρα στην παρανομία. Τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργηθεί ορισμένες φαρμακαποθήκες, οι οποίες έχουν ως βασικό τους σκοπό τις εξαγωγές. Σε αντίθεση με το παρελθόν έχουν υιοθετήσει μία παράνομη πρακτική, στην οποία συμμετέχουν και πολλά φαρμακεία: Οι φαρμακαποθήκες αγοράζουν μετρητοίς σκευάσματα από τα φαρμακεία που μετέχουν στο «κόλπο» και στη συνέχεια τα εξάγουν σε άλλες χώρες. Η όλη διαδικασία είναι παράνομη διότι δεν συνάδει με τους όρους της άδειας λειτουργίας των φαρμακαποθηκών.

Διαβάστε αναλυτικά τη συνέχεια στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*