Η μάχη του eprivacy: Κερδισμένες ή χαμένες οι ασφαλιστικές

της Ελενας Ερμείδου

Ενός κακού μύρια έπονται. Διαφωνίες και συγκρούσεις πυροδοτεί ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και τα σχέδια που ετοιμάζονται για το eprivacy. Εμπόδια ξεπροβάλλουν από την μελλοντική εφαρμογή των σχεδίων με τις ασφαλιστικές να είναι στο επίκεντρο, κινδυνεύοντας όμως να μπουν και στην γωνία. Κερδισμένες ή χαμένες, θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Για την ώρα μαίνονται μάχες ανάμεσα στις παρατάξεις που υποστηρίζουν τα συμφέροντα των  ψηφιακών πλατφόρμων των ασφαλιστικών και τις παρατάξεις που βλέπουν το μέλλον με διαφορετική οπτική.

WEF20: Το δίλημμα των Big Data που αφορά όλους

«Έχει σχεδιαστεί για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών, ωστόσο θα μπορούσε να περιορίσει την εξέλιξη των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων των ασφαλιστικών. Το eprivacy  -του  κανονισμός για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην Ευρώπη που σχεδιάζεται από την ΕΕ μπορεί να παρεμποδίσει σημαντικά την ανάπτυξη καινοτόμων ασφαλιστικών προσφορών, καθώς οι επιπτώσεις απλώνονται πολύ πιο πέρα από το απλό θέμα που έχει να κάνει με την εμπιστευτικότητα των δεδομένων», αναφέρει η die Deutschen Versicherer, GDV σε άρθρο της με τίτλο «eprivacy Κανονισμός:  Συγκρούσεις μεταξύ  Προσωπικών Δεδομένων  και απευθείας συνδέσεις πελατών»

Ο κανονισμός ePrivacy  καλύπτει τόσο το περιεχόμενο επικοινωνίας, για παράδειγμα αυτό που λέγεται στις συνομιλίες και τις ειδοποιήσεις, όσο και τα συνδεδεμένα μεταδεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ή της διάρκειας μιας επαφής. Σκοπός του νέου κανονισμού είναι να μπορούν οι πολίτες να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους. Δεν πρέπει να συλλέγονται δεδομένα από συσκευές χρηστών κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο, ακόμη και μέσω cookies.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους σχετικά με τον κανονισμό. Ενώ το ΕΚ έχει ήδη παρουσιάσει τη θέση του πάνω στην πρόταση του Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο θεσμός των εθνικών κυβερνήσεων που επί του παρόντος με επικεφαλής την προεδρεύουσα  Φινλανδία, είναι σε εξέλιξη.

Η ανταλλαγή δεδομένων μπορεί  να απαγορευτεί

Δεν είναι ακόμη γνωστό το πότε θα τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός eprivacy, ο αντίκτυπος του, ωστόσο αναμένεται να είναι μεγάλος και σημαντικός. Μόλις εγκριθούν, οι νέοι κανόνες θα γίνουν άμεσα εκτελεστοί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες στους ασφαλιστές και σε όλη την ασφαλιστική κοινότητα.

Τα σχέδια για τον Κανονισμό Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής στον  τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να επηρεάσει τομείς ασφαλιστικών καίριας που αποκτούν ρόλο μέσω της ψηφιοποίησης, δήλωσε η Martina Vomhof, επικεφαλής προστασίας δεδομένων και θεμελιωδών θεμάτων στο GDV. Ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος τομέας είναι η ηλεκτρονική επικοινωνία με τους πελάτες όταν, για παράδειγμα, ενημερώνουν τον ασφαλιστή τους για μια απώλεια συμβάντων μέσω μιας εφαρμογής. Θα επηρεαστεί η ανταλλαγή δεδομένων με συσκευές, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται σε συνδεδεμένα αυτοκίνητα στο πλαίσιο συμβάσεων τηλεματικής. Οι ψηφιακές αυτές συσκευές, τουλάχιστον όπως είναι σήμερα θα μπορούσαν να απαγορευτούν ανάλογα με το τελικό περιεχόμενο του κανονισμού eprivacy. To γεγονός αυτό εγείρει θέματα λόγω της αυξανόμενης διάδοσης των ψηφιακών συσκευών και ζήτησης από τον πελάτη για πρακτικές, ψηφιακές λύσεις.

Καμπανάκι να αποφευχθούν οι συγχύσεις

Ο κανονισμός για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους παρόχους τηλεπικοινωνιών και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών OTT, όπως το Skype (videotelephony) ή η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp. Έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει τις εταιρείες τεχνολογίας να αξιολογούν τα δεδομένα επικοινωνίας των χρηστών και να πωλούν τις πληροφορίες. Περιέχει επίσης υποχρεώσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης ιστότοπων και άλλες εταιρείες που παράγουν πληροφορίες από ψηφιακές συσκευές. Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί σε ασφαλιστές που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων για τους πελάτες ή τις υπηρεσίες τους σχετικά με το έξυπνο σπίτι.

Οι ασφαλιστές προτείνουν και επιμένουν να υπάρξουν σαφείς διαχωριστικές γραμμές. Για παράδειγμα, τόσο τα σχέδια για τον GDPR όσο και το ePrivacy περιέχουν κανόνες σχετικά με την άμεση διαφήμιση μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στις περιπτώσεις αυτές, εφ’ όσον υπάρχει ρύθμιση δεν θα πρέπει να προστεθούν περισσότεροι κανόνες.

Κομισιόν, Συμβούλιο και ΕΚ δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους

Ορισμένες από τις έννοιες που προβλέπει το Συμβούλιο εξακολουθούν να έρχονται σε αντίθεση με εκείνες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής: οι βουλευτές και οι Επίτροποι θέλουν να απαγορεύσουν στους φορείς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να επεξεργάζονται τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών τους Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις υπόκεινται σε εκτεταμένους όρους και υποχρεώσεις.

Το σχέδιο θέσης του Συμβουλίου αντιμετωπίζει τις εταιρείες που αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους μέσω των δικών τους διαύλων επικοινωνίας ως τελικοί χρήστες που δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτές. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό για ασφαλιστές που μπορούν να επικοινωνούν με τους πελάτες τους μέσω μιας ιδιόκτητης εφαρμογής.

Οι θέσεις του Συμβουλίου διαφέρουν από αυτές τους ΕΚ και της Κομισιόν. Σε περίπτωση που επικρατήσουν ΕΚ και ΕΕ, οι εταιρείες θα τα βρουν πολύ δύσκολα στο να χρησιμοποιούν cookies και plug-ins για τα κοινωνικά μέσα. Η επικοινωνία μεταξύ μηχανής (M2M) μπορεί να παρεμποδιστεί σημαντικά.

Πόρτα κλειστή θα συναντήσουν και οι ασφαλιστικές που έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε δεδομένα λιανεμπόρων που πουλάνε για παράδειγμα οικιακές συσκευές και αυτοκίνητα.

Το περιεχόμενο των κανονιστικών σχεδίων ποικίλλει ευρέως

Ο GDPR επιτρέπει στους ασφαλιστές να συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδομένα από συσκευές, π.χ. ένα συνδεδεμένο όχημα, χωρίς να χρειάζεται να λάβουν ειδική άδεια εάν χρειάζονται τα δεδομένα για την εφαρμογή μιας τηλεματικής ασφαλιστικής πολιτικής. Σύμφωνα με το σχέδιο θέσης του Συμβουλίου, θα διατηρήσουν αυτό το δικαίωμα.

Οι προτάσεις της Κομισιόν και του ΕΚ , από την άλλη πλευρά, είναι πολύ πιο περιοριστικές. Εάν οι προτάσεις τους συμπεριληφθούν στο νέο κανονισμό, οι πελάτες θα πρέπει να συμφωνήσουν ρητά για τη συλλογή των δεδομένων των οχημάτων τους, για τα οποία η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, αναφέρει η GDV.

Τούτων λεχθέντων, ο μέλλον των προσφορών με βάση την ψηφιακή βάση για τις ασφαλιστικές είναι εξαιρετικά αβέβαιο.

Περισσότερες πληροφορίες για το eprivacy

Σύμφωνα με επικοινωνία που είχε το IW με το Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήν “η ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα “e-privacy” είναι η οδηγία 2002/58/ΕΚ “για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες”  (Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών)”.

Το πλήρες κείμενο της οδηγίας εδώ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1580124195954&uri=CELEX:32002L0058

 Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της σχετικής νομοθεσίας, το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση νέου κανονισμού “για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες” (Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1580124881450&uri=CELEX:52017PC0010

Σχετικά με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2017) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0324_EL.html

Επί του παρόντος, αναμένεται από το Συμβούλιο να υιοθετήσει τη θέση του, ώστε να υπάρξει πρόταση της Επιτροπής και εν συνεχεία διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*