Η ανάπτυξη ισοδυναμεί με… νέους κινδύνους

του Βάιου Κρόκου

Αν στην κατοικία, που αποτελούσε πάντα για την ελληνική κοινωνία το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο, το ποσοστό ασφάλισης αγγίζει μόλις το 15% επί του συνόλου των κατοικιών, τότε τι μπορούμε να πούμε για επιχειρήσεις και άλλους κινδύνους γύρω από τον κλάδο περιουσίας;

Οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν πληθώρα απειλών κατά την καθημερινή λειτουργία τους και ο μεγαλύτερος φόβος είναι η παύση (βραχυχρόνια ή οριστική) των εργασιών λόγω ατυχών περιστατικών. Απαιτούνται, σε πολλές περιπτώσεις, εξειδίκευση και κοινοπρακτικά σχήματα για τον διαμερισμό κινδύνου και τεχνογνωσίας.

Όπως είναι ευνόητο, η ανάπτυξη νέων εργασιών σε κάθε κλάδο της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας δημιουργεί νέους κινδύνους ως προς την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης –εξοπλισμός, περιουσιακά στοιχεία κ.ά.

Παρακάτω, παρατίθενται μερικά στοιχεία από την έρευνα της ΕΑΕΕ:

Θα συμπαρασύρει τις τεχνικές ασφαλίσεις η άνοδος σε ΑΠΕ, κατασκευές-τουρισμό;

Νέες διόδους αύξησης της παραγωγής αναζητούν οι ασφαλιστικές, εν μέσω αισιοδοξίας στο ευρύτερο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Η «αναζωπύρωση» στον τομέα των κατασκευών το τελευταίο διάστημα, συνοδεία συναφών εργασιών που σχετίζονται και με τον τουρισμό, μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο νέων εργασιών, όπως ισχυρίζονται αρμόδια στελέχη, και στον ασφαλιστικό κλάδο.

Κατά γενική ομολογία, η εξέλιξη των τεχνικών ασφαλίσεων είναι σύνθετη, υπό το πρίσμα ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, σχετίζονται πλέον και με την άνοδο των νέων τεχνολογιών ή άλλα τεχνικά έργα.

Για παράδειγμα, περιλαμβάνονται καλύψεις όπως ασφάλιση εργολαβιών και συναρμολογήσεων ή ασφαλίσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Κίνδυνοι ελλοχεύουν σε λιμενικά έργα, μονάδες παραγωγής ενέργειας, ανέγερση δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων, τηλεπικοινωνίες, malls, αεροδρόμια και πάσης άλλης φύσεως τεχνικές εργασίες.

Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη για νέες, εξειδικευμένες καλύψεις στα ερχόμενα πρότζεκτ ανά τη χώρα…

Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της ΕΑΕΕ για τον κλάδο

Όπως αποτυπώνεται, τη μερίδα του λέοντος κατέχουν η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου μηχανημάτων έργου (CPM-Contractors’ Plant and Machinery) και η ασφάλιση μηχανικών βλαβών (MB-Machinery Breakdown), συγκεντρώνοντας σχεδόν 6 στα 10 συμβόλαια (58,4%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2018 ήταν σε ισχύ 12.311 συμβόλαια σε όλο τον κλάδο τεχνικών ασφαλίσεων και καταγράφηκαν 1.190 δηλώσεις ζημιών: Ένα μεγάλο μερίδιο των ζημιών (23%) αφορά σε ζημιές συμβολαίων κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕΙ).

Για το σύνολο των ζημιών, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν περίπου το 1,9 εκατ. ευρώ και στο τέλος του έτους εκκρεμούσαν αποζημιώσεις ύψους 7,4 εκατ. ευρώ.

Η πιο συχνά κατονομαζόμενη αιτία ζημιάς αφορά την πυρκαγιά, ενώ οι μεγαλύτερες αποζημιώσεις αφορούσαν τις φυσικές καταστροφές.

*από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*