Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ: Aγόρασε ίδιες μετοχές ύψους 26.622,40 ευρώ

Συνολικά 5.310 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας 26.622,40 ευρώ ανακοίνωσε ότι εξαγόρασε στις 17/01 η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ. Μετά την νέα αγορά η εταιρεία κατέχει το 0,9812% του συνόλου των μετοχών της.

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 17/01/2020, αγόρασε 5.310 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 5,023 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 26.622,40 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 269.879 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,9812% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*