“Καμπανάκι” της Ευρωβουλής για τα δικαιώματα των πολιτών μετά το Brexit

-Ανησυχία για το σύστημα εγκατάστασης των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο («EU Settlement Scheme») και τη σύσταση της ανεξάρτητης αρχής

-Η ελεύθερη μετακίνηση, η διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και ο μετριασμός των επιπτώσεων στις ζωές των πολιτών της ΕΕ και του ΗΒ στο επίκεντρο της συζήτησης

Toν κώδωνα κρούουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιπτώσεις του Brexit έναντι στα δικαιώματα των πολιτών.

Το Κοινοβούλιο τονίζει ότι χρειάζονται διαβεβαιώσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών για τη συγκατάθεσή του στην Συμφωνία Αποχώρησης.

Στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές εξετάζουν το ζήτημα των δικαιωμάτων των πολιτών στο πλαίσια του Brexit και τονίζουν ότι η συγκατάθεσή τους για της Συμφωνία Αποχώρησης θα λάβει υπόψη «την πείρα που αποκτήθηκε και τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν» σχετικά με την προστασία τους. Το Κοινοβούλιο εκφράζει την ανησυχία του ειδικά όσον αφορά το χαρακτήρα του συστήματος εγκατάστασης των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο (ζητώντας την αντικατάστασή του από μια διοικητική διαδικασία δηλωτικού χαρακτήρα), τη μη έκδοση εγγράφων για την απόδειξη του δικαιώματός των πολιτών της ΕΕ να διαμένουν στο ΗΒ, και της προσβασιμότητάς του, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Οι ευρωβουλευτές αμφισβητούν τη σύσταση και την αυτονομία της «ανεξάρτητης αρχής του ΗΒ» που προβλέπεται από τη Συμφωνία Αποχώρησης, δηλώνοντας ότι θα χαιρέτιζαν την κατάρτιση μιας κοινής εποπτικής δομής μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Βρετανικού Κοινοβουλίου.

Το κείμενο που υιοθετήθηκε ζητά να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκστρατείες για να προετοιμαστούν οι πολίτες και παροτρύνει τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ των 27 να υιοθετήσουν μια συνεπή και γενναιόδωρη προσέγγιση ώστε να υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τους Βρετανούς πολίτες που διαμένουν στο έδαφός τους.

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 610 ψήφους υπέρ, 29 κατά και 68 αποχές σε συνέχεια συζήτησης στην ολομέλεια την Τρίτη, η οποία σε μεγάλο βαθμό επικεντρώθηκε στο μέλλον της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών, τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΒ κατά τη μεταβατική περίοδο και το μετριασμό των επιπτώσεων του Brexit στην καθημερινότητα των πολιτών.

Εναρκτήριες δηλώσεις της Nikolina Brnjac, εκ μέρους της Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου και της Ursula von der Leyen, Προέδρου της Επιτροπής

Συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ

Τελικές δηλώσεις του Michel Barnier, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για την ΕΕ σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Nikolina Brnjac

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*