Ασφαλίζοντας κόπους και πολύτιμα αγαθά

Το δικό του σημαντικό μερίδιο στην ασφαλιστική βιομηχανία έχει ο κλάδος περιουσίας, ο οποίος καλείται να δώσει λύσεις με προϊόντα και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση κρίσιμων κινδύνων σε κατοικίες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγαθά και άλλα περιουσιακά στοιχεία

του Βάιου Κρόκου

Η χώρα και οι πολίτες δεν είναι ασφαλισμένοι επαρκώς και σε αυτόν τον τομέα, γεγονός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα για περαιτέρω εμβάθυνση της ασφαλιστικής συνείδησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι προσπάθειες του ασφαλιστικού κλάδου εντείνονται, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση-επικοινωνία προς την κοινωνία, και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες της υπασφάλισης, παρέχοντας παράλληλα νέες, εξειδικευμένες καλύψεις.

Καταλύτης για όλα αυτά έχει αποτελέσει, τα τελευταία χρόνια, η έντονη ανησυχία για την αύξηση των φυσικών καταστροφών και το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Για τα παραπάνω είναι γεγονός πως το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει οι παρεμβάσεις στον δημόσιο διάλογο, είτε θεσμικά, μέσω της ΕΑΕΕ και άλλων φορέων, είτε σε επίπεδο Πολιτείας. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω ουσιαστικές δράσεις, με τον συγκερασμό δυνάμεων κράτους-ιδιωτών, σε αρκετές περιπτώσεις, με στόχο η χώρα να καταφέρει να προσεγγίσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα και μέσους όρους και στον κλάδο περιουσίας.

Η τραγωδία στο Μάτι Αττικής, οι καταστρεπτικές πλημμύρες στη Μάνδρα και τη Μαγούλα, και σε άλλα μέρη της περιφέρειας, όπως και σεισμοί, πυρκαγιές κι άλλα φυσικά φαινόμενα, τα προηγούμενα χρόνια, άφησαν «ανεξίτηλο» το αποτύπωμά τους.

Κι όμως, κάθε φορά που συμβαίνει μια τέτοια καταστροφή, μοιάζει σαν να μην έχουμε μάθει τίποτα από την προηγούμενη. Για μία ακόμη φορά, απαιτείται εκπαίδευση, πρόληψη και κατάλληλη ενημέρωση για τα οφέλη που προσφέρουν βασικά και άλλα εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα έναντι τέτοιων κινδύνων.

Εν κατακλείδι, αν και η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών παραμένει ανασφάλιστη, οι τάσεις δείχνουν πως όλο και περισσότεροι στρέφονται τα τελευταία χρόνια προς την ιδιωτική ασφάλιση, ώστε να προστατευτούν από τις φυσικές καταστροφές.

Η αισιοδοξία στην αγορά παραμένει συγκρατημένη, καθώς απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια, ωστόσο η αυξανόμενη ροή πολιτών –σύμφωνα με τα στελέχη του κλάδου– που αναζητούν καλύψεις είτε για κατοικία είτε για επιχειρήσεις δημιουργεί προοπτικές για άνοδο στις εργασίες το επόμενο διάστημα.

Ο κλάδος περιουσίας σήμερα

Στην τελευταία αποτίμηση της ΕΑΕΕ (2018), οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις στη σχετική έρευνα είχαν ασφαλίσει 1 εκατομμύριο κατοικίες και 228 χιλιάδες λοιπούς κινδύνους, αριθμός μικρός αν αναλογιστεί κανείς πως, σύμφωνα με την απογραφή που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2011, υπήρχαν 6,4 εκατομμύρια κατοικίες στην Ελλάδα, εκ των οποίων 4,1 εκατομμύρια κατοικούμενες.

Για τα συμβόλαια του 2018, η συνολική ασφαλισμένη αξία σε ό,τι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτηρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξης των 321 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 124 δισ. ευρώ αφορούσαν στην ασφάλιση κατοικιών και 197 δισ. ευρώ σε λοιπούς κινδύνους.

Για το σύνολο των ανωτέρω συμβολαίων δηλώθηκαν 17,2 χιλιάδες ζημιές και πληρώθηκαν 59,5 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις, ενώ σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 72,5 εκατ. ευρώ.

Τα ως άνω μεγέθη αποζημιώσεων αναφέρονται στην εκτίμηση στη λήξη του έτους αναφοράς (2018), που αφορά το έτος έκδοσης/έναρξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Με δεδομένο το ότι εντός του έτους αναφοράς δεν έχουν λήξει όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα μεγέθη αυτά θα εξελιχθούν περαιτέρω και, συνεπώς, για την εκτίμηση του τελικού κόστους των αποζημιώσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη τόσο του πλήθους των ζημιών όσο και του ποσού των αποζημιώσεων μέχρι τη λήξη τους, καθώς και της πλήρους ωρίμανσης των αποζημιώσεων.

Με βάση τη στατιστική επεξεργασία των αποζημιώσεων παρελθόντων ετών, προκύπτει ότι οι αποζημιώσεις στο τέλος του δεύτερου έτους εξελίσσονται με συντελεστή 1,93 σε σχέση με τα μεγέθη στη λήξη του έτους αναφοράς και με συντελεστή 2,40 στο τέλος του έκτου έτους. Σε μεταγενέστερη επεξεργασία, θα γίνει επανεκτίμηση του τελικού κόστους των αποζημιώσεων.

Όσον αφορά το μέρος της έρευνας για τις αιτίες των ζημιών, για τις περισσότερες σε πλήθος αναφέρονται ως αιτίες τα καιρικά φαινόμενα, οι κλοπές και η φωτιά. Όμως, το μεγαλύτερο μερίδιο των αποζημιώσεων συγκεντρώνει η φωτιά.

Η μέση ζημία (σύμφωνα με την εκτίμηση του πρώτου έτους) έφθασε τις 7.677 ευρώ (4.205 ευρώ για τις κατοικίες, 11.339 ευρώ για τους λοιπούς κινδύνους). Το μέγεθος πιθανόν να διαφοροποιηθεί, με βάση την πληρέστερη ενημέρωση, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Αξίζει να επισημανθεί, σύμφωνα με τη μελέτη των αποζημιώσεων, ότι το συνολικό ύψος της αποζημίωσης για τις ζημιές κάθε έτους είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ικανοποιητικά μετά από 3-4 έτη από την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

*από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*