Einsurance.gr: Επιχειρεί αλλιώς, βγαίνει δυνατά στην αγορά

Της Ελενας Ερμείδου

Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου και των εσόδων της αναμένει μέσα στο 2020 η Einsurance.gr Μεσίτες Ασφαλίσεων, επωφελούμενη της βελτίωσης του οικονομικού – επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα.  Στοχεύει να μεγεθύνει τα οικονομικά της μεγέθη από συμβόλαια και συμφωνίες που προέρχονται κατά προτεραιότητά από το υπάρχον πελατολόγιο της, ενώ ταυτοχρόνως κύριο μέλημα παραμένει η συστηματική αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης ασφαλισμένων της αλλά και η περαιτέρω εξειδίκευση στο αντικείμενο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

«Αναμένουμε σημαντικές αυξήσεις στο χαρτοφυλάκιο μας, από τις αναβαθμίσεις υπηρεσιών που ήδη έχουμε προγραμματίσει στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο μας, οι οποίες σχετίζονται με τον πληρότητα των υπηρεσιών που έχουμε την δυνατότητα να τους παρέχουμε» δηλώνει σήμερα στο IW η κα Λουκία Παυλίδου Γενική Διευθύντρια της Einsurance.gr Μεσίτες Ασφαλίσεων.

Η εποχή ζητά εξειδίκευση

Για την κα Παυλίδου και την Einsurance.gr, η εξειδίκευση, η σωστή ιεράρχηση των αναγκών ασφάλισης του πελάτη αλλά και η εξατομικευμένη ποιότητα των υπηρεσιών είναι το κλειδί της υγιούς ανάπτυξης. Είναι δεδομένο ότι ο «ικανοποιημένος πελάτης» είναι η πηγή πλούτου της επιχείρησης αφού εξασφαλίζει τους δείκτες διατηρησιμότητας  ενώ ταυτοχρόνως αποτελεί την ιδανικότερη πηγή σύστασης νέων πελατών για την εταιρεία».

Στον αντίποδα, τα προβλήματα που προκάλεσε η IDD σύμφωνα με την Λ. Παυλίδου κυρίως εξαιτίας της απουσίας συνεργασίας μεταξύ μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτόρων είναι σημαντικά και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις. Το γεγονός ότι πράκτορες και μεσίτες δεν μπορούν να συνάψουν συνέργειες, κατ’ επέκταση δεν μπορούν να μοιραστούν εμπειρίες είναι σημαντικός παράγων για το κλάδο που λειτουργεί ανασταλτικά για την ελληνική ασφαλιστική αγορά.  Σύμφωνα πάντα με την κα Λ. Παυλίδου, η συνεργασίες θα έπρεπε να επιδιώκονται και όχι να απαγορεύονται και αυτό αποτελεί βασική αρχή της επιχειρηματικότητας που η νομοθεσία θα πρέπει να στηρίξει.

Η λύση που η ίδια προτείνει είναι να συνεργαστούν πάνω στο ζήτημα αυτό οι Ενώσεις, οι αρμόδιοι Φορείς και τα Σωματεία για να βρουν καλύτερες διατυπώσεις  που να καλύπτουν το κενό που έχει δημιουργηθεί με την είσοδο της νέας νομοθεσίας για την διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων.

Αλλάζει η ζήτηση, νέες τάσεις

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα δημιουργεί νέες τάσεις, αλλάζοντας την ζήτηση για καλύψεις. Οι επιχειρήσεις κυρίως οι μικρομεσαίες που είναι ανασφάλιστες ή υπασφαλισμένες έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο και να ενδιαφέρονται να ασφαλιστούν τονίζει η Λ. Παυλίδου, διαχωρίζοντας την ζήτηση για ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας αλλά και συνταξιοδοτικά που διαρκώς αυξάνεται. Αυτό που δεν συνέβαινε παλαιότερα συμβαίνει τώρα, όπου ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις των 10 ατόμων υπογράφουν ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους εργαζομένους που έχουν ανάγκη και πετυχαίνοντας σημαντικές φορολογικές μειώσεις.

Αναφερόμενη στα ΤΕΑ, τονίζει ότι ο κόσμος στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα ενημερωμένος για τον ρόλο των ΤΕΑ, θα πρέπει να ωριμάσουν οι συνθήκες για να δούμε και η Ασφαλιστική Αγορά το πώς θα κινηθεί.

Στα ατομικά συμβόλαια υγείας και ζωής η αύξηση στη ζήτηση θα συνεχιστεί ενώ αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ένας Μεσίτης Ασφαλίσεων μπορεί να εξατομικεύσει και να προσαρμόσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο απόλυτα στις ανάγκες του πελάτη και τις οικονομικές του δυνατότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για νεοεισερχόμενος κλάδους ασφάλισης όπως οι Επαγγελματικές Ευθύνες και οι Ασφαλίσεις του κυβερνοχώρου ενώ αυξημένο εμφανίζεται είναι και το ενδιαφέρον στον κλάδο των κατασκευών. Τέλος οι διεθνής τάσης της αντασφαλιστικής αγοράς προμηνύει αυξήσεις αλλά και πιο απαιτητικούς όρους και προϋποθέσεις ασφάλισης.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*