Γιατί στα χέρια των Μεσιτών, Πρακτόρων η Περιουσία

Της Ελενας Ερμείδου

Σχεδόν το ήμισυ της αγοράς του κλάδου Περιουσίας βρίσκεται στα ‘χέρια’ των μεσιτών και των πρακτόρων με διαφορά 10% από τις τράπεζες.

Μιλώντας στο IW o Δημήτρης Γαβαλάκης Γενικός Γραμματέας του ΕΕΑ τονίζει πως «η διαφορά θα ήταν μεγαλύτερη, σχεδόν διπλάσια για τους μεσίτες και πράκτορες, αν δεν υπήρχε η υποχρεωτικότητα ασφάλισης περιουσίας από τους δανειολήπτες των τραπεζών (ιδιώτες ή επιχειρήσεις). Toύτο ειπείν με απλά λόγια ότι στους μεσίτες και πράκτορες πάνε όσοι έχουν κατανοήσει τους κινδύνους περιουσίας.

Αναλυτικότερα, ανά κανάλι διανομής η συμμετοχή των ανεξάρτητων δικτύων, -μεσιτών και πρακτόρων φτάνει στο 47,7%, το μερίδιο του bancassurance στο 37,3%, το μερίδιο των απευθείας πωλήσεων στο 7,5% και των ιδιόκτητων δικτύων -ασφαλιστικοί σύμβουλοι στο 7,4%.

Η συνολική ασφαλισμένη αξία σε ότι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός, ήτοι κτιρίου, περιεχομένου και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως των 321 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 124 δισεκατομμυρίων αφορούσαν στην ασφάλιση κατοικιών και 197 δισεκατομμύρια σε λοιπούς κινδύνους. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είχαν ασφαλίσει 1,0 εκατομμύριο κατοικίες και 228 χιλιάδες λοιπούς κινδύνους στο τέλος του 2018.

Για το σύνολο των συμβολαίων δηλώθηκαν 17,2 χιλιάδες ζημιές και πληρώθηκαν 59,5 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις στην εκτίμηση στην λήξη τους, ενώ σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 72,5 εκατομμύρια.

Με βάση την στατιστική επεξεργασία των αποζημιώσεων παρελθόντων ετών προκύπτει ότι οι αποζημιώσεις στο τέλος του 2ου έτους εξελίσσονται με συντελεστή 1,93 σε σχέση με τα μεγέθη στην λήξη του έτους αναφοράς και με συντελεστή 2,40 στο τέλος του 6ου έτους. Σε μεταγενέστερη επεξεργασία θα γίνει επανεκτίμηση του τελικού κόστους των αποζημιώσεων.

Οι κύριες αιτίες των ζημιών,  τα καιρικά φαινόμενα, οι κλοπές και η φωτιά, με την φωτιά να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των αποζημιώσεων. Η μέση ζημία (σύμφωνα με την εκτίμηση του πρώτου έτους) έφθασε τα 7.677 ευρώ, 4.205 ευρώ για τις κατοικίες, 11.339 ευρώ για τους λοιπούς κινδύνους.

Σύμφωνα με την μελέτη των αποζημιώσεων, το συνολικό ύψος της αποζημίωσης για τις ζημιές κάθε έτους είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ικανοποιητικά μετά από 3-4 έτη από την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*