Στις δομές των Ασφαλιστικών οι ESG παράμετροι το 2020

Της Ελενας Ερμείδου

Περιβαλλοντικούς, Κοινωνικούς και παραμέτρους Διακυβέρνησης «ESG» θα ενσωματώνουν στα πλάνα τους οι ασφαλιστικές, αλλά και στα stress tests των ασφαλιστικών που διενεργεί η EIOPA. Η νέα τάση των ESG παραμέτρων που εφαρμόζεται  τα τελευταία χρόνια, μετασχηματίζοντας τις αγορές κεφαλαίων και δημιουργώντας συνθήκες σταθερότητας στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον υποδηλώνει ότι οι βιώσιμες επενδύσεις αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες, αν συνδυαστούν με το προφίλ κινδύνου. Με άλλα λόγια η ελκυστικότητα οποιασδήποτε επένδυσης εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Σύμφωνα με την Insurance Europe, κάτι που δεν ισχύει μόνο για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις,  ο βαθμός ελκυστικότητας μίας επένδυσης εξαρτάται από μία σειρά παραγόντων ESG κατά την διαδικασία λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι Αρχές σύμφωνα με τον ΟΗΕ επικεντρώνονται στη διαχείριση ενός ευρέος φάσματος κινδύνων και ευκαιριών στον τομέα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης (ESG) σε βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης και της μείωσης των κινδύνων που σχετίζονται με τις καταστροφές και την υγεία, της παροχής ασφαλιστικών λύσεων για ευάλωτες κοινότητες και πόλεις και των επενδύσεων σε ανθεκτικές υποδομές και πράσινες τεχνολογίες.

Αναλυτικότερα, το τρίπτυχο ESG αφορά: Περιβαλλοντικές πρακτικές (εκπομπές ρύπων, εξαγωγή πρώτων υλών). Κοινωνικούς παράγοντες (σχέση με εργαζόμενους, συνδικάτα κ.α). Εταιρική διακυβέρνηση (δομή εταιρείας, μέγεθος Δ.Σ, αμοιβές Δ.Σ, ρόλος Δ.Σ).  Η εφαρμογή των τριών πυλώνων χρησιμεύει στην αποφυγή κινδύνων σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις. Σημειώνεται το 2015, το 84% του δείκτη S P 500 αφορούσε σε ενσώματα πάγια στοιχεία, ωστόσο στις ημέρες μας η σχέση αυτή έχει αντιστραφεί στο 85% περίπου.

Η ΕΙΟΡΑ διαμορφώνοντας το πλαίσιο της βιώσιμης χρηματοδότησης μελετά τον τρόπο που θα ενσωματωθούν στους πυλώνες της Solvency II οι τρεις παράμετροι ESG, εκτιμώντας ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν στα συστήματα διαχείρισης κινδύνου διαδικασίες εντοπισμού, μέτρησης, παρακολούθησης, διαχείρισης και αναφοράς των κινδύνων ESG.

Διατείνεται ότι η ακριβή πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις των ασφαλιστικών σε κινδύνους ESG θα ενδυναμώσει την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με την Moody’s οι παράμετροι ESG προκαλούν αβεβαιότητα και δημιουργούν συνθήκες ρίσκου.

Αποτελέσματα ερευνών καταδεικνύουν ότι πάνω από το 90% ερωτηθέντων συμφωνεί ότι σε βάθος χρόνου, η αυξημένη προσοχή σε θέματα ESG μπορούν να δημιουργήσουν σταθερές και μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Τις παραμέτρους ESG παρακολουθούν μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές  και τις ενσωματώνουν ήδη στις κατηγορίες των επενδυτικών τους προϊόντων όπως είναι η PIMCO. Η PIMCO εκτιμά ότι τα ομόλογα καταστροφών μπορούν είναι η κατάλληλη ESG επένδυση σταθερού εισοδήματος. Πρόσφατα ανακοίνωσε δύο εκδόσεις ομολόγων: το PIMCO Climate Bond Fund και το PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund, και οι δύο κατηγορίες επενδύουν σε ομόλογα καταστροφών και σε άλλους ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς τίτλους. Και τα δύο funds στοχεύουν σε αποδόσεις βιώσιμες σταθμισμένες ανά των κίνδυνο των κεφαλαίων, παρακολουθώντας του μακροπρόθεσμους κλιματικούς κινδύνους σχετιζόμενων με τον κίνδυνο και τις ευκαιρίες.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*