Ασφαλιστικά Ταμεία: Παράταση 5 μηνών για ένταξη στις 120 δόσεις

Έως τις 31 Μαΐου 2020 θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προκείμενου να ενταχθούν στην ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη στα Ταμεία όσοι επαγγελματίες έχουν καταθέσει έως την προβλεπόμενη ημερομηνία αίτημα προσδιορισμού των ασφαλιστικών οφειλών τους.

Όλα αυτά σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις” που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται την Τρίτη.

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά όσους έχουν κάνει αίτηση την πρώτη αίτηση για υπαγωγή στην ρύθμιση μέχρι 30.9.2019 αλλα επειδή δεν έχει οριστεί η οφειλή από τους ασφαλιστικούς φορείς δίνεται παράταση για την αίτηση στο ΚΕΑΟ.

Πρόκειται για την δεύτερη παράταση καθώς η πρώτη λήγει 31.12.2019. Παράλληλα δίνεται παράταση μέχρι 31.5.2020 σε όσους έχασαν την ρύθμιση εντός του 2019 να καταβάλλουν το σύνολο των δόσεων για να επανέλθουν στην ρύθμιση

H σχετική διάταξη αναφέρει:

«Για τους οφειλέτες” των ταμείων “όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση” των 120 δόσεων “περιλαμβάνει δύο στάδια”, η ημερομηνία της 7ης Οκτωβρίου “αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο”. Παρακάτω, σημειώνεται πως “ως υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις των οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας (σ.σ. 31/12/2019), όταν διαβιβασθούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στη στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 31η Μαΐου 2020».

Ακόμη η διάταξη αναφέρει ότι: «Οι οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση”, “στην οποία είχαν ενταχθεί, δύναται να επανενταχθούν σ΄αυτή, μέχρι την ημερομηνία” της 31ης Μαΐου 2020, “υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές, καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών. Η αίτηση για την επανένταξη στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΑΟ».

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*