Νέες ειδικές ομάδες πωλήσεων δημιούργησε η Brokers Union

Η εταιρεία BROKERS UNION, στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της και με γνώμονα πάντα το μέλλον της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, προχώρησε στην δημιουργία ειδικών ομάδων Πωλήσεων με στόχο την ανάπτυξη του Δικτύου της και κυρίως των νέων Συνεργατών της.

Σκοπός των ομάδων αυτών είναι, οι συνεργάτες να διεισδύσουν στις τεχνικές των Πωλήσεων καθώς και στην εκμάθηση νέων Ασφαλιστικών προγραμμάτων για να αναπτυχθούν σε νέες αγορές με ειδικά συμβόλαια, με την αρωγή Καθηγητών και εξειδικευμένων επαγγελματιών της Ασφαλιστικής αγοράς.

Μέρος της θεματολογίας θα αφορά:

– Cyber Insurance

– Πληρωμάτων

– Μεγάλες Αστικές Ευθύνες παντός τύπου υποστηριζόμενες από τα Lloyd’s του Λονδίνου

– Συνταξιοδοτικά προγράμματα κ.α.

Η BROKERS UNION, πιστή στις αξίες τις «Η Ισχύς εν τη ενώσει» είναι σίγουρη στην επιτυχία αυτών των Ομάδων και ευελπιστεί όπως πάντα να προσφέρει στο Δίκτυο των Συνεργατών της, κατάλληλα εφόδια για τη συνεχόμενη εκπαίδευση και ανάπτυξη τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*