D&O: Οι 5 νέες τάσεις και οι προοπτικές

Της Ελενας Ερμείδου

Αυξάνονται τα ανοίγματα που αντιμετωπίζουν οι Διευθυντές και τα Στελέχη καθώς επίσης και οι απαιτήσεις για αποζημιώσεις έναντι λαθών και παραλείψεων Διευθυντών και Στελεχών, (D&O), σύμφωνα με την Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Οι πέντες νέες τάσεις για τον κλάδο των D&O.

Τα «κακά νέα» υπερτερούν των χρηματοοικονομικών αναφορών

Η AGCS βλέπει να αυξάνονται οι αποζημιώσεις για λάθη και παραλείψεις διευθυντών και στελεχών (D&O) από την διάδοση των «κακών νέων» και όχι απαραίτητα από την έκδοση των χρηματοοικονομικών αναφορών.  Τα σενάρια αυτά περιλαμβάνουν περιπτώσεις και προβλήματα που μπορεί να αφορούν σε ελαττωματικά προϊόντα, ανθρωπογενείς καταστροφές, περιβαλλοντικές καταστροφές, διαφθορά και οι επιθέσεις στο διαδίκτυο. Συχνά θίγουν θέματα ασφάλειας, και παράγουν απαιτήσεις και αξιώσεις για αποζημιώσεις από μετόχους και λοιπά ενδιαφερόμενα μέλη.

Η φήμη και ο φόβος

Τα θέμα της καλής φήμης αποτελεί παράγοντα σοβαρών ανησυχιών για τις εταιρείες. Τυχόν αποτυχίες στην διαχείριση των  περιβαλλοντικών, κοινωνικών θεμάτων και θεμάτων διακυβέρνησης  συχνά μειώνουν την αξία μίας εταιρικής μπράντας. Το βαρόμετρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μίας εταιρείας είναι ένας παράγοντας ο οποίος ερευνάται από τους D&O underwriters για την καταγραφή των απόψεων  δια μέσου της οποίας προκύπτει μία αξιολόγηση.

Η κατάλληλη εταιρική κουλτούρα λειτουργεί πάντα ως ένας ισχυρός μηχανισμός άμυνας που βοηθά να εξωραϊστούν τυχόν θέματα που μπορεί να βλάψουν την επωνυμία μίας επιχείρησης.

Οι επόπτες, πάντως  πάντα θα είναι πρόθυμοι να διερευνούν για λάθη και παραλείψεις και να ζητούν ευθύνες σε μεμονωμένες οντότητες αντί για οργανισμούς γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για αγωγές προς μεμονωμένα στελέχη και διευθυντές επιχειρήσεων.

Μαζικές προσφυγές

Οι μαζικές προσφυγές  και οι ακτιβιστικές δράσεις ολοένα αυξάνονται παγκοσμίως. Η ΕΕ πρότεινε την θέσπιση ενός μοντέλου για την αντιμετώπιση του φαινομένου μέσα από συλλογικές ενέργειες, ενώ ήδη στην Γερμανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο ήδη έχουν θεσπιστεί μέτρα που επιτρέπουν την αντιμετώπιση του φαινομένου μέσα από συλλογικές ενέργειες. Το ζήτημα αυτό εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς και τυχόν απαιτήσεις έναντι λαθών και παραλείψεων διευθυντών και στελεχών.

Σύννεφα στο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό

H AGCS  και οι περισσότεροι οικονομολόγοι συμπεριλαμβανομένου και των οικονομολόγων της Allianz αναμένουν να αυξηθούν οι αφερεγγυότητες γεγονός που σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι απαιτήσεις των D&O.

Οι αφερεγγυότητες στις επιχειρήσεις αυξήθηκαν το 2018 κατά 10% σε σχέση με το 2017, σύμφωνα με την Eulrer Hermes. Για το 2019 το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί πάνω από 6%. Οι πολιτικές εξελίξεις συμπεριλαμβανόμενου των εκλογών, του Brexit και του εμπορικού πολέμου απαιτεί τον σχεδιασμό μέτρων, το σχεδιασμό νέας στρατηγικής σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς και της  ροής της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι όποιες λάθος αποφάσεις θα οδηγήσουν στην άνοδο των απαιτήσεων D&O από μετόχους και ενδιαφερόμενα  μέλη.

Χρηματοδότηση των προσφυγών

Ολες αυτές οι τάσεις τροφοδοτούνται και από την χρηματοδότηση προσφυγών η οποία τείνει να γίνει μία νέα επενδυτική κατηγορία προσελκύοντας επενδυτές οι οποίοι έχουν δει τα έσοδα τους να μειώνονται λόγω των χαμηλών επιτοκίων, και οι οποίοι τώρα αναζητούν υψηλές αποδόσεις.

Οι προοπτικές του κλάδου

Παρά το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα D&O φτάνουν τα  15 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, η κερδοφορία του κλάδου κλυδωνίζεται τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών παραγόντων συμπεριλαμβανομένου και του ανταγωνισμού, του όλο αυξανόμενου αριθμού των αγωγών, και των απαιτήσεων αλλά και της σοβαρότητας αυτών. Ο δείκτης ζημιών του κλάδου υπολογίζεται να έχει ξεπεράσει το 100% σε πολλές αγορές συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Γερμανίας από το 2017.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της AGCS οι αριθμός των απαιτήσεων θα διπλασιαστεί. Επίσης η αύξηση των απαιτήσεων σε συνδυασμό με την είσοδο νέων κεφαλαίων και τις συνθήκες της  soft τιμολόγησης έχει οδηγήσει στην μείωση του capacity. Ερευνες για το κλάδο συμπεραίνουν ότι τα αποθεματικά της αγοράς είναι σε  χαμηλά επίπεδα, ενώ η τιμολόγηση για πρώτη φορά έδειξε ελαφρώς θετική το 2018 από το 2003. Τα τιμολόγια στην αγορά βρίσκονταν κάτω κατά 20% με 25%, ωστόσο οι ενδείξεις  ότι το 2019 θα είναι ελαφρώς πιο θετικό για τον κλάδο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*