Διαγωνισμός για ασφάλιση εισπράξεων Καταστημάτων ΔΕΗ

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 λήγει η υποβολή προσφορών για την ασφάλιση εισπράξεων Καταστημάτων ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την ετήσια ασφάλιση xrhm;atvnεισπρακτικών κέντρων της ΔΕΗ, ένα έργο προϋπολογιζόμενης δαπάνης 52.000 ευρώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*