Θα συμπαρασύρει τις τεχνικές ασφαλίσεις η άνοδος σε ΑΠΕ, κατασκευές – τουρισμό;

του Βάιου Κρόκου

Νέες διόδους αύξησης της παραγωγής αναζητούν οι ασφαλιστικές, εν μέσω αισιοδοξίας στο ευρύτερο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η αναζωπύρωση στον τομέα των κατασκευών το τελευταίο διάστημα συνοδεία συναφών εργασιών που σχετίζονται και στον τουρισμό μπορούν να αποτελέσουν ένα εφαλτήριο νέων εργασιών, όπως ισχυρίζονται αρμόδια στελέχη, και στον ασφαλιστικό κλάδο.

Κατά γενική ομολογία, σύνθετη είναι η εξέλιξη των τεχνικών ασφαλίσεων υπό το πρίσμα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις σχετίζονται πλέον και με την άνοδο των νέων τεχνολογιών ή άλλα τεχνικά έργα.

Για παράδειγμα περιλαμβάνονται οι καλύψεις όπως ασφάλιση εργολαβιών και συναρμολογήσεων ή οι ασφαλίσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Κίνδυνοι ελλοχεύουν σε λιμενικά έργα, μονάδες παραγωγής ενέργειας, ανέγερση δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων, τηλεπικοινωνίες, malls, αεροδρόμια και πάσης άλλης φύσεως τεχνικές εργασίες. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη για νέες εξειδικευμένες καλύψεις στα ερχόμενα projects ανά τη χώρα…

Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της ΕΑΕΕ για τον κλάδο

Όπως αποτυπώνεται, την μερίδα του λέοντος κατέχουν η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου μηχανημάτων έργου (C.P.M. – Contractors’ Plant and Machinery) και η ασφάλιση μηχανικών βλαβών  (M.B. – Machinery Breakdown) συγκεντρώνοντας σχεδόν 6 στα 10 συμβόλαια (58,4%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2018 ήταν σε ισχύ 12.311 συμβόλαια σε όλο τον κλάδο τεχνικών ασφαλίσεων και καταγράφηκαν 1.190 δηλώσεις ζημιών:  Ένα μεγάλο μερίδιο των ζημιών (23%) αφορά σε ζημιές συμβολαίων κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕΙ). Για το σύνολο των ζημιών, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν περίπου το 1,9 εκατ. ευρώ και στο τέλος του έτους εκκρεμούσαν αποζημιώσεις ύψους 7,4 εκατ. ευρώ.

Επίκαιρο, για μια ακόμη φορά, φαντάζει το ερχόμενο Συνέδριο της ΕΑΕΕ στις αρχές Δεκεμβρίου που θα ασχοληθεί με την Κλιματική Αλλαγή, τις Φυσικές Καταστροφές, την Πρόληψη & Αντιμετώπιση καθώς τα ίδια στοιχεία για τον κλάδο τεχνικών ασφαλίσεων δείχνουν πως:

-Η πιο συχνά κατονομαζόμενη αιτία ζημιάς αφορά την πυρκαγιά, ενώ οι μεγαλύτερες αποζημιώσεις αφορούσαν τις φυσικές καταστροφές

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*