…Και εγένετο ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.:Αυτό είναι το πρώτο Δ.Σ.

Ιδρύεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων» με την υποστήριξη της επιχειρηματικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ιδρύεται «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων» (ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.) / “Hellenic Association of Risk Managers” (H.A.RI.MA.), μια πρωτοβουλία ομάδας Ανωτάτων Στελεχώνπου δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης κινδύνων.

Κυρίαρχος στόχος του Συνδέσμου είναι η αναγνώριση, θεσμοθέτηση και προάσπιση του επαγγελματικού ρόλου του RiskExecutive / Officer / Manager / Director / CRO στην Πολιτεία και το επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

Για την υλοποίηση του στόχου του, ο Σύνδεσμος σχεδιάζει δράσεις και εκδηλώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και ενημέρωσης των Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο, το διαμοιρασμό εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, την εκπροσώπηση των μελών του όπου απαιτείται αλλά και την εκπόνηση μελετών σε θεματικές ενότητες που αφορούν το αντικείμενο εργασίας τους.

Ται δρυτικά μέλη διαθέτουν σημαντική προϋπηρεσία και τεχνογνωσία στο Risk Management, σε τομείς όπως Financial, Credit, Insurance, Operational, Legal, Compliance, Market, Commercial, Procurement, Facility, Logistics, Governance, και Data&Cyber κινδύνων. Η συμμετοχή καταξιωμένων ακαδημαϊκών – καθηγητών RiskManagementολοκληρώνουν το φάσμα εκπροσώπησης εξειδικευμένων επαγγελματιών, στον Σύνδεσμο.

Ο Σύνδεσμος, τουλάχιστον στην αρχή, δεν θα έχει άλλους πόρους, από τις συνδρομές των μελών του. Αυτό σημαίνει ότι όλα στηρίζονται στον εθελοντισμό και στη διάθεση των μελών να προσφέρουν στο σύνολο. Όλα τα ιδρυτικά μέλη έχουν δεσμευτεί σε αυτό και αντιστοίχως προσδοκούμε να το ασπαστούν και τα νέα μας μέλη.

O Νικόλας Γκουζέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, δηλώνει:“Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος  Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων έγινε πραγματικότητα και ήδη λαμβάνει ιδιαίτερα θερμή αποδοχή. Όσο και να φαντάζει παράδοξο, στην Ελλάδα δεν υπήρχε, μέχρι αυτή μας την απόφαση, συλλογική εκπροσώπηση των Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων. Ένας τόσο νευραλγικός χώρος με επαγγελματική υπόσταση υπεύθυνη σε ένα μεγάλο βαθμό για την εύρυθμη λειτουργία αλλά και ‘προστασία’ ενός οργανισμού, έστω και καθυστερημένα, απέκτησε στέγη.Ως συλλογικό όργανο, ο Σύνδεσμος θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των μελών του. Θα μείνουμε προσηλωμένοι στις σχεδιασμένες δράσεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βιώσουμε τα πρακτικά αποτελέσματα αυτής της ομαδικής πρωτοβουλίας.Καλώ όλους τους επαγγελματίες Διαχείρισης Κινδύνων, από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, να στηρίξουν αυτή τη προσπάθεια από την οποίαμόνο οφέλη μπορούν να αποκομίσουν. Εύχομαι καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο της διοικητικής ομάδας!”.

Το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.) αποτελείται από τους:

Νικόλα Γκουζέλο, Chairman& CEO της Infobank Hellastat Α.Ε.

βιογραφικό

ΓεώργιοΧλωμούδη, ICAP Group of companies DPO &General Director Comply.Data

βιογραφικό

Ευθύμιο Γ. Λατσούδη, Εταίρος δικηγορικής εταιρείας L+A,

βιογραφικό

Μιχάλη Σαμωνά, Group CFOS IDMASA,

βιογραφικό

Ιωάννη Σώρρο, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς,

βιογραφικό

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.) θα λειτουργήσει με μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (ΑΜΚΕ) σε δικά του γραφεία Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 3 |176 76 Καλλιθέα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*