Ανοδος 6,6% στις νοσοκομειακές αποζημιώσεις

της Ελενας Ερμείδου

Ανοδικά κινείται ο δείκτης κόστους των νοσοκομειακών αποζημιώσεων των ασφαλσιτικών για τα μακροχρόνια νοσοκομειακά προγράμματα.

Το 2018 προς το 2017 καταγράφηκε αύξηση 6,6% και μεταξύ 2011 – 2018, αύξηση 52%. Κατά το ίδιο διάστημα ανοδικά κιντείται και ο συνολικός δείκτης ζημιών των ασφαλιστικών σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποείσαι ο ΙΟΒΕ σε  14 ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της αγοράς νοσοκομειακών ασφαλιστικών προγραμμάτων εγγυημένης ανανεωσιμότητας σε δείγμα 661.988 εγγραφών αποζημιώσεων και 4.753.938 εγγραφών ασφαλισμένων για το διάστημα 2011-2018.

Η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς επί των συνολικών χαρτοφυλακίων αυξήθηκε 17,7% από 14,1% το 2011 σε 16,6% το 2018. Την ίδια περίοδο, το μέσο κόστος ζημιάς ενισχύθηκε κατά 16,3%, αυξάνοντας τον Ενιαίο Δείκτη Υγείας που υπολογίζει το καθαρό κόστος κάλυψης ανά ηλικία σταθμισμένο βάσει έκθεσης στο κίνδυνο ανά ηλικία  κατά 52% μεταξύ 2011 – 2018.

Ελ. Ερμ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*