33.800 θέσεις εργασίας υποστήριξε η ασφαλιστική αγορά το 2018

Πάνω από τριάντα τρεις χιλιάδες θέσεις εργασίας έμμεσης και άμεσης απασχόλησης υποστήριξε το 2018 η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης υποστηρίζει έμμεσα άλλες 3 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

Στις 8.364 εκτιμώνται οι ασφαλιστικές σύμφωνα με την μελέτη του ΙΟΒΕ, στις 14.819 Υπηρεσίες ασφαλιστικών διαμεσολαβουντων και άλλων συνεργατών, στις 10.599 οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών και στις  33.800 οι θέσεις άμεσης και έμμεσης απασχόλησης που υποστηρίζει ο κλάδος.

Η συνολική συμβολή του κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης το 2018 εκτιμάται σε 70,9 χιλ. θέσεις εργασίας (ή 1,9% της συνολικής απασχόλησης της χώρας). Η άμεση και έμμεση συμβολή του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στα δημόσια έσοδα εκτιμάται σε 865 εκατ. το 2018. Συμπεριλαμβανομένων και των προκαλούμενων επιδράσεων, η συνολική συνεισφορά στα δημόσια έσοδα εκτιμάται σε 1,65 δισ.

Ελ. Ερμείδου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*