Λάθος δείκτες Τιμών Υγείας της ΕΛΣΤΑΤ

της Ελενας Ερμείδου

Αυξήθηκε από 14,1% το 2011 σε 16,6% το 2018  η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο το κόστος αποζημιώσεων μακροχρόνιων ασφαλιστικών νοσοκομειακών προγραμμάτων για την περίοδο, σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ.

Την ίδια περίοδο, το μέσο κόστος ζημιάς ενισχύθηκε κατά 16,3%. Η άνοδος αυτών των δυο παραμέτρων οδήγησε σε αύξηση του καθαρού κόστους κάλυψης κατά 36,8% το διάστημα 2011 – 2018.

Ως αποτέλεσμα, ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ) φαίνεται την τελευταία 8ετία να διαγράφει έντονα ανοδική πορεία (2011-2018: 52,0%), όταν ο Δείκτης Τιμών Υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καταγράφει σωρευτική μείωση κατά 3,9% την ίδια περίοδο. Το 2018 η ετήσια άνοδος του ΕΔΥ ξεπέρασε το 6,6%.

Στην μελέτη εκτιμήθηκαν δείκτες κόστους υγείας για τα οικεία προγράμματα εγγυημένης ανανεωσιμότητας (guaranteed renewable), με βάση αναλυτικά στοιχεία για την έκθεση στον κίνδυνο νοσηλείας και τις πληρωθείσες νοσοκομειακές αποζημιώσεις πραγματικών εξόδων (εξαιρουμένων, δηλαδή, των επιδομάτων) της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα.

Η έκθεση κινδύνου υποχώρησε το 2018 σε 371 χιλ. καλύψεις, από 404 χιλ. το 2017 και 711 χιλ. το 2011. Με αυτό τον τρόπο, η σωρευτική μείωση σε σχέση με το 2011 υπολογίζεται σε
47,9%.

Αναφορικά με την ηλικία, η έκθεση στον κίνδυνο είναι αυξημένη στο εύρος ηλικιών μεταξύ των 35 και των 60 ετών, με την υψηλότερη τιμή να καταγράφεται στην περιοχή των 45-55 ετών. Διαχρονικά, η μείωση της έκθεσης κινδύνου αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό τις ηλικίες κάτω των 60 ετών, ενώ σε ορισμένες ηλικίες άνω των 67 ετών παρατηρείται σταθερότητα διαχρονικά ή ακόμα και αύξηση της έκθεσης στον κίνδυνο.

Το πλήθος ζημιών επίσης ακολουθεί έντονα πτωτική τάση. Το 2018 σημειώθηκαν 61,5 χιλ. περιστατικά, από 64,9 χιλ. το 2017 και 100,5 χιλ. το 2011. Η σωρευτική πτώση στο πλήθος ζημιών είναι μικρότερη σε σύγκριση με την έκθεση κινδύνου (38,8% μεταξύ 2011 και 2018), υποδηλώνοντας αύξηση της συχνότητας ζημιών.
Αυξημένο πλήθος ζημιών καταγράφεται στις ηλικίες άνω των 30 και έως των 75 ετών, με τις υψηλότερες τιμές να εμφανίζονται στην περιοχή των 45-55 ετών.

Η διαχρονική μείωση του πλήθους των ζημιών φαίνεται να προέρχεται από τις ηλικίες έως 67 ετών, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η τάση δεν είναι τόσο έντονη και μονοσήμαντη.

Tα συνολικά ποσά αποζημιώσεων είναι και αυτά αυξημένα στις ηλικίες άνω των 30 ετών. Διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και
στις μεγαλύτερες ηλικίες, παρά την αρκετά μικρότερη έκθεση στον κίνδυνο. Διαχρονικά, η μείωση που εντοπίζεται στα συνολικά ποσά αποζημιώσεων είναι πιο ήπια σε σύγκριση με τη μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο και τη μείωση του πλήθους ζημιών.

Συσσωρευτικά, η εξασθένιση αγγίζει το 28,8% μεταξύ 2011 και 2018. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά ποσά αποζημιώσεων υποχώρησαν το 2018 σε 210 εκατ., από 217 εκατ. το 2017
και 295 εκατ. το 2011

Για την κατασκευή των δεικτών, αξιοποιήθηκαν στοιχεία για 662 χιλ. περιστατικά νοσηλείας και 4,8 εκατ. καλύψεις από 14 ασφαλιστικές εταιρίες για την περίοδο 2011-2018.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*