Γιατί όχι Ασφαλιστικά Συμβόλαια για κάθε χωράφι;

Της Ελενας Ερμείδου

Πολύ κοντά στο να αλλάξει το μοντέλο της αγροτικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα. Μερίδια από την αγορά θα πάρουν όσοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στην αγορά. Αδιευκρίνιστο ακόμα τι κινδύνους και πως θα μπορούν να αναλάβουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές.

Κατά τις αρχές του 2020 αναμένεται να αλλάξει το μοντέλο των αγροτικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου, ενώ ήδη έγιναν συναντήσεις με εκπροσώπους ιδιωτικών ασφαλιστικών με σκοπό την είσοδο τους στο κλάδο. Μεταξύ των ενδιαφερομένων και η Gartenbau Versicherrrung Groupama.

Αξίζει να αναφερθεί για μία ακόμα φορά ότι στο χώρο των γεωργικών ασφαλίσεων βρίσκεται και η Karavias underwriting agency Coverholder at LLoyds, με το Beacon. Η πρόταση κοινοπραξίας Beacon της οποίας ηγείται η Karavias Underwriting Agency για την ανάπτυξη των αγροτικών ασφαλίσεων ανάμεσα σε χώρες με μεγάλη παράδοση όπως η Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία απέσπασε στην Ευρωπαϊκή Ενωση την μεγαλύτερη βαθμολογία.

Σκοπός του Beacon είναι η ανάπτυξη της αγροτικής ασφάλισης μέσα από δορυφορικά παγκόσμια δεδομένα, η δημιουργία εξατομικευμένων αρχείων – δεδομένων που θα αποθηκεύουν πληροφορίες καιρικών συνθηκών, πρόληψης παραγωγής, και ζημιών, η δημιουργία εξειδικευμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου βασισμένο στην ιστορικότητα του χωραφιού.

Η τελική εφαρμογή του προγράμματος μπορεί να γίνει από τις Ευρωπαϊκές χώρες ενώ χρήστες του προγράμματος μπορεί να είναι ασφαλιστικές εταιρείες, αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, οργανισμοί φυτικών προϊόντων, πανεπιστημιακές σχολές, συμβολαιακές παραγωγές, βιομηχανίες τροφίμων.

Τα οφέλη από την χρήση του προγράμματος μεταξύ άλλων είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους λόγω δυνατότητας απομακρυσμένων ελέγχων μέσω ψηφιακής τεχνολογίας, η μετρίαση της επίδρασης της καιρικής αβεβαιότητας, η αυτοματοποίηση χρονοβόρων λειτουργιών, η μείωση του κόστους ασφάλισης, καθώς και εξασφάλιση διαφάνειας και ακρίβειας.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*