Σε 3 βάσεις χτίζεται η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης

Της Ελενας Ερμείδου

Θεσμικοί, οικονομικοί και λοιποί είναι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά ιδιωτικής ασφάλισης.  Οι τρεις αυτοί παράγοντες διευκρινίζουν για ποιο λόγο η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται σε τόσο χαμηλά επίπεδα στην Ελλάδα.

Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ο ρόλος ιδιωτικής ασφάλισης, τα ποσοστά αναπλήρωσης σύνταξης και οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας καθορίζουν εν πολλοίς τις αποφάσεις των πολιτών στις επιλογές της ασφάλισης. Στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα τα ποσοστά αναπλήρωσης έφταναν μέχρι ακόμα και το 110% ενώ τελευταία μειώθηκαν στο 58% περίπου.  Μείζονος σημασία Ρυθμίσεις και οι κανονισμοί όπως είναι η υποχρέωση αγοράς ασφάλισης ζωής σε περίπτωση λήψης στεγαστικού δανείου. Εδώ εξηγείται εν μέρει και γιατί η παραγωγή ασφαλίστρων τα χρόνια προ κρίση ήταν αρκετά υψηλή για τα ελληνικά δεδομένα.  Στους θεσμικούς παράγοντες μεταξύ άλλων και τα κίνητρα που δίνει το κράτος όπως είναι φοροαπαλλαγές στα ασφάλιστρα. Στην Ελλάδα καταργήθηκαν οι φοροαπαλλαγές εκτός των ομαδικών συμβολαίων.

Ησσονος σημασίας το επίπεδο και ο ρυθμός  οικονομικής μεγέθυνσης. To ύψος των τιμών των ασφαλίστρων, η συχνότητα επέλευσης κινδύνων, η φορολόγηση, η δομή της οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τύπος βιομηχανικής ανάπτυξης, το επίπεδο εξαγωγών, τα επαγγέλματα είναι επίσης παράγοντες που δημιουργούν τάσεις ανάπτυξης η συρρίκνωσης της αγοράς.  Αμεση συσχέτιση έχει η αποταμίευση, οι αποδόσεις των επενδύσεων, τα επιτόκια και οι τεχνολογικές εξελίξεις που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας.

Στους λοιπούς παράγοντες αλλά επίσης κρίσιμους περιλαμβάνεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ιδιωτική ασφάλιση. Κρίσιμο ρόλο στο τομέα αυτό έχουν οι εποπτικές αρχές, οι δεσμεύσεις που υπογράφουν οι ασφαλιστικές και η φερεγγυότητα των ασφαλιστικών.

Δύο ακόμα πολύ κρίσιμοι συντελεστές για το κλάδο είναι η ενημέρωση για τα οφέλη της ασφάλισης και η χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Και οι δύο αυτοί συντελεστές απουσιάζουν από το τοπίο της ελληνικής αγοράς.  Ελάχιστοι γνωρίζουν για τα οφέλη της ασφαλιστικής προστασίας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και ακόμα λιγότεροι διαθέτουν χρηματοοικονομική εκπαίδευση τέτοια ώστε να συνδέεται ορθά με τις αποφάσεις που λαμβάνουν.  Τα τελευταία χρόνια η Interamerican σε επίπεδο εταιρικής υπευθυνότητας συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Πειραιά για το θέμα αυτό, ωστόσο ευρέως προσπάθειες δεν έχουν γίνει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*