Χρήστος Κώνστας

H Ελλάδα ανοίγει τις πύλες (και τους φόρους) για την φορολογική εγκατάσταση πλούσιων αλλοδαπών

του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

Με μεγάλη καθυστέρηση -αλλά μέσα σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία λόγω της αναταραχής που προκαλεί το BREXIT– η Ελλάδα αποφάσισε να αλλάξει πολιτική και από χώρα που όλοι οι πλούσιοι θέλουν να αποφύγουν τώρα μετατρέπεται σε πόλο έλξης κεφαλαιούχων με ειδικά φορολογικά κίνητρα.

Το σχέδιο είναι απλό:

  • Όσοι εύποροι πολίτες του πλανήτη επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο φορολογικής τους έδρας, θα απολαμβάνουν σημαντικών φορολογικών εκπτώσεων για το παγκόσμιο εισόδημά τους.
  • Θα υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό φόρου της τάξης των 100.000 Ευρώ ετησίως (προσαυξηµένο κατά 20.000 ευρώ για κάθε µέλος της οικογένειάς τους) και με το ποσό αυτό θα ολοκληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στην Ελλάδα.

Αν μάλιστα επιλέξουν να επενδύσουν σημαντικά ποσά (άνω του 1,5 εκατ. Ευρώ) σε Ελληνικές αξίες, η ετήσια φορολογική τους υποχρέωση θα μειώνεται σημαντικά.

Για να απολαμβάνουν οι εύποροι του πλανήτη το ειδικό φορολογικό καθεστώς της Ελλάδος θα πρέπει πρώτα να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα και κατόπιν να περνούν υποχρεωτικά τουλάχιστον 183 ημέρες του χρόνου στη χώρα μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*