Σύμμαχος των ασφαλιστικών μπορεί να γίνει το ΕΛΙΝΥΑΕ

Της Ελενας Ερμείδου

Στην ανάδειξη των επαγγελματικών κινδύνων και την πρόληψη των εστιάζει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής (ΕΛΙΝΥΑΕ). Οι νέες συνθήκες εργασίας: νέες μορφές εργασιακών σχέσεων και νέο φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον εργασία αναδύουν νέους κινδύνους και απαιτούν προσαρμογή στο νέο εργασιακό περιβάλλον.  

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΛΙΝΥΑΕ διοργανώνει διήμερο συνέδριο στις 18 και 19 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσιάζοντας του κινδύνους και αναδεικνύοντας τις δυνατότητες αντιμετώπισης των με την παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλείων και την αξιοποίηση των μέσων εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση. Στις παράλληλες ενότητες του συνεδρίου «Ο Επαγγελματικός Κίνδυνος: ασφάλιση και διαχείριση.

Η ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης στον εργασιακό χώρο συμβάλλει, επίσης, στην πρόληψη των κινδύνων στον χώρο κατοικίας. Οι διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών μπορούν να αναβαθμιστούν αν συνδυαστούν κατάλληλα με τις δράσεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, τόνισε η πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κα Ρένα Μπαρδάνη, σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους ενόψει του συνεδρίου.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με έρευνα ο Ένας στους δυο Έλληνες δεν έχει πυροσβεστήρα στο σπίτι του πυροσβεστήρα. 1.600 άτομα συμμετείχαν στην έρευνα όπου εξετάστηκε πλήθος παραμέτρων  που αφορούν στην ευαισθητοποίηση και την προετοιμασία του κοινού για έκτακτες καταστάσεις κινδύνου. Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί το σύνολο των πλευρών που εξετάστηκαν και θα αναδειχτούν οι προτεραιότητες των εμπλεκομένων φορέων για την αναβάθμιση των ζητημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων.

Η ηλικία των εργαζομένων αποτελεί έναν βασικό παράγοντα που καθορίζει τις διαδικασίες πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και αναδεικνύει προκλήσεις για την αναγκαία προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν σημαντικά το εργασιακό περιβάλλον, προσφέροντας, τόσο ευκαιρίες όσο και απειλές για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, ανέφερε ο Δρ Αντώνης Ταργουτζίδης,  Μηχανολόγος Μηχανικός, Συντονιστής Παραρτημάτων του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παρότι κατά τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρξαν ήδη αλλαγές στον τρόπο εργασίας (π.χ. εργασία με οθόνη), οι αλλαγές αυτές εντατικοποιούνται αυξάνοντας το νοητικό φόρτο. Ιδιαίτερα σημαντική πτυχή, όμως, είναι η ψηφιοποίηση της εργασίας και η διαρκώς αυξανόμενη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας. Η διεπαφή ανθρώπου – μηχανής (Human-Machine Interface) γίνεται όλο και πιο σύνθετη και αποτελεί ιδιαίτερο σημείο ενδιαφέροντος.

Όμως, οι τεχνολογικές εξελίξεις, δημιουργούν και σημαντικές βελτιώσεις στην αντιμετώπιση, τόσο των παραδοσιακών όσο και των πρωτοεμφανιζόμενων κινδύνων. Παραδείγματα αποτελούν η μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε κινδύνους μέσω του εξ αποστάσεως ελέγχου, αφού δεν απαιτείται η παρουσία τους σε επικίνδυνες περιοχές, καθώς και η ανάπτυξη «έξυπνων» Μέσων Ατομικής Προστασίας, τα οποία συνδυάζουν την προστασία και την άνεση του εργαζομένου.

Μεταξύ των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο περιλαμβάνεται και έρευνα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. με μελέτες περίπτωσης από επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αυτοματισμού. Θα συζητηθούν οι καλές πρακτικές, τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, αλλά και οι δυσκολίες και οι προκλήσεις της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Επίσης, θα παρουσιαστεί ειδικό μέσο εκπαίδευσης που αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία –εικονική πραγματικότητα (VR)- και στόχο έχει την ενίσχυση των προσπαθειών για τη βελτίωση της κουλτούρας πρόληψης σε όλους.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους όσους διαχειρίζονται εργασιακά θέματα υγεία και ασφάλειας  και σε όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αφορούν το παρόν και το μέλλον της εργασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*