Ασφάλιση Περιουσίας: Κάμψη στο bancassurance

του Βάιου Κρόκου

Την πρώτη θέση κατέχουν τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) όσον αφορά όσον αφορά τη διανομή και στην περίπτωση του κλάδου Ασφάλισης Περιουσίας, αν και με ποσοστό 47,7%, χαμηλότερο δηλαδή σε σχέση με άλλους κλάδους Ακολουθεί η συνεργασία με τις τράπεζες με ποσοστό 37,3% επί του συνόλου.

Οι απευθείας πωλήσεις κατέχουν το 7,5% στο σύνολο της διανομής ενώ οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) κατέχει το 7,4%.

Βάσει των στοιχείων της ΕΑΕΕ, προκύπτει πτώση 7,4% σε επίπεδο bancassurance για το 2018 έναντι του προηγούμενου έτους. Στον αντίποδα, για την ίδια περίοδο, τα ανεξάρτητα δίκτυα κερδίζουν έδαφος κατά 5%. Όσον αφορά.

Κατά τα άλλα, το υψηλό ποσοστό που κατέχει το bancassurance αποτελεί απόρροια – σε ένα βαθμό – των ενυπόθηκων κατοικιών. Με τη σύναψη ενός στεγαστικού δανείου, είναι υποχρέωση του πελάτη προς την τράπεζα να ασφαλίσει το ακίνητο που είναι υποθηκευμένο βάσει των καλύψεων που ζητάει η εκάστοτε τράπεζα.

Αξίζει να επισημανθεί, ωστόσο, πως δεν είναι κανείς υποχρεωμένος ασφαλιστεί μέσω της τράπεζας που χορήγησε το δάνειο. Έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστικό σύμβουλο αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή του σύμβαση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο 1 εκατ. ανήλθαν οι ασφαλισμένες κατοικίες στα τέλη του 2018, την ώρα που σύμφωνα με την τελευταία απογραφή οι κατοικίες στην Ελλάδα ανέρχονται σε 6,4 εκατομμύρια.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*