Αλλάζουν τα stress tests των Ασφαλιστικών

της Ελενας Ερμείδου

Αλλαγές στα stress tests των ασφαλιστικών ζητά η Insurance Europe σε σημερινή ανακοίνωση της, συμμετέχοντας στην δημόσια διαβούλευση της EIOPA σχετικά με την μεθοδολογία των stress tests.

Διαβάστε προηγούμενο δημοσίευμα του IW

Αλλαγές στα stress tests των ασφαλιστικών

O κλάδος δια της Insurance Europe ζητά να διασφαλιστούν οι στόχοι των stress tests που θα διενεργηθούν μελλοντικά. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι τα stress tests δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται παράλληλα με το Solvency II. Δεν θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο τέτοιο που να οδηγούν στην αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων

Περαιτέρω, τονίζεται ότι η προσέγγιση, το πεδίο εφαρμογής και οι προδιαγραφές θα πρέπει να συνάδουν και να είναι ανάλογα με τους στόχους των τεστ προσομοίωσης σε αντίξοες καταστάσεις.

Προτείνεται στην EIOPA μείωση της συχνότητας διενέργειας των stress tests, αλλαγή στα χρονοδιαγράμματα με παράλληλες βελτιώσεις και τυποποίηση διαδικασιών, ώστε να περιοριστεί ο φόρτος των ασφαλιστικών.

Αναφέρθηκε τέλος ότι μετά τα stess tests ο υπολογισμός των κεφαλαικών απαιτήσεων για την φερεγγυότητα δεν είναι απαραίτητος για την επίτευξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και ό,τι τα αποτελέσματα θα πρέπει να δημοσιευόνται συγκεντρωτικά όπως και τα προηγούμενα έτη.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*