Οι ευθύνες και ο ευρύτερος ρόλος των ασφαλιστών

Της Ελενας Ερμείδου

Ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αποτελεί σημαντική συνιστώσα για την λειτουργία της ιδιωτικής ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου και της διαμεσολάβησης δεν περιορίζεται στην απλή προώθηση προϊόντων.

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του ασφαλιστικού συμβούλου είναι η παροχή συμβουλής και η διατύπωση υπεύθυνης πρότασης προς τους πελάτες. Η πρόταση θα συνοδεύεται από με εμπεριστατωμένη ανάλυση της κατάλληλης γι’ αυτούς επιλογής, τόνισε στο συνέδριο του ΠΣΑΣ ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Μητράκος.

Ο ασφαλιστής υπογράμμισε μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης έχει την υποχρέωση να δίνει στον καταναλωτή προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν τις δικές του ασφαλιστικές ανάγκες, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του, με ταυτόχρονη παροχή της μέγιστης δυνατής προστασίας. Η ευθύνη των ασφαλιστών δεν παύει με την πώληση,  εκτείνεται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Οι υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης του πελάτη επεκτείνονται σε όλα τα δίκτυα διανομής, ανεξάρτητα από το μέσο διανομή. Οι υποχρεώσεις όταν πρόκειται για πώληση ασφαλιστικών προϊόντων βασισμένων στην ασφάλιση, οι υποχρεώσεις του ασφαλιστή αυξάνονται και εξειδικεύονται περαιτέρω.

Σύμφωνα με τον κον Μητράκο ανάλογες ευθύνες έχουν και οι ασφαλιστικές οι οποίες καλούνται να διασφαλίζουν τη συμβατότητα των προωθούμενων προϊόντων με το προφίλ των πελατών τους.

Ο ρόλος της διαμεσολάβησης στην ανάπτυξη της αγοράς είναι κομβικός. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε επήλθαν και οι σημαντικές αλλαγές του ν. 4583/2018, ο οποίος ενσωμάτωσε τις ενωσιακές προβλέψεις της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ για τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων και εισήγαγε σχετικές εθνικές ρυθμίσεις, τόνισε ο κος Μητράκος. Η κατηγοριοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών εκσυγχρονίστηκε και οι αρμοδιότητες της κάθε κατηγορίας αναδιατυπώθηκαν, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Επίσης, οριοθετήθηκαν κατάλληλα οι συναλλακτικές σχέσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών τόσο μεταξύ τους όσο και έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Ο Υποδιοικητής της ΤτΕ εξήρε τις ευκαιρίες που προδιαγράφονται στον κλάδο καθώς η Ελλάδα είναι υπασφαλισμένη, τονίζοντας ότι μισό εκατομμύριο διαμεσολαβούντες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του γενικού μητρώου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 20.126 φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Μιλώντας για την ασφαλιστική συνείδηση επεσήμανε ότι μόνο μέσα από την ειλικρινή και αξιόπιστη προσέγγιση θα εμπεδωθεί στη συνείδηση των πολιτών ότι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης διαθέτει κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες τους.

Ρόλο κλειδί στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης , την ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει η εκπαίδευση και η επανακατάρτιση.

Τέλος σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στην διάρκεια του συνεδρίου σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της τροποποίησης των συμβάσεων συνεργασίας των ασφαλιστικών με τα δίκτυα διανομής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*