Ομαδικά ασφαλιστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την INTERLIFE

Τα Ομαδικά Ασφαλιστικά Προγράμματα ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων καλύπτουν τις ανάγκες ατόμων που βρίσκονται κάτω από τον ίδιο φορέα, όπως κάποια επιχείρηση, σωματείο ή σύλλογο.

Τα ατυχήματα και οι ασθένειες είναι σήμερα μέρος της καθημερινότητάς μας. Στη χώρα μας, αν και οι περισσότεροι καλύπτουν τις βασικές ανάγκες περίθαλψής τους μέσω της Κοινωνικής Ασφάλισης, τα προβλήματα που αυτή παρουσιάζει (καθυστερήσεις εισαγωγής, περιορισμοί, ποιότητα υπηρεσιών, γραφειοκρατία κ.λπ.) βρίσκουν τη λύση τους στα Ιδιωτικά Προγράμματα Ασφάλισης. Υπάρχουν διάφορες μορφές καλύψεων Προσωπικών Ατυχημάτων – Υγείας, οι οποίες συνοπτικά μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες:

  • Κάλυψη Απώλειας Ζωής
  • Κάλυψη Ανικανότητας από Ατύχημα
  • Κάλυψη Νοσοκομειακών Εξόδων
  • Επιδοματική Κάλυψη
  • Κάλυψη Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης
  • Κάλυψης Ανικανότητας & Απώλειας Εισοδήματος από εργασία

Η INTERLIFE σχεδίασε πρωτοποριακά προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων, τα οποία καλύπτουν στο σύνολο τις ανάγκες του ασφαλιζομένου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*